Arval Active Link header

Arval Active Link: Skapar data för beslut

Arval Active Link: Skapar data för beslut

Arval Active Link är vår uppkopplade tekniklösning som erbjuder dig vagnparksintelligens som du behöver för att minska kostnaderna, öka effektiviteten och hjälpa dina förares säkerhet och effektivitet samtidigt som den respekterar förarnas integritet.

Arval Active Link är en plattform som du kan anpassa efter dina behov, ända ner på individuell fordonsnivå, och som ger tydliga sammanställningar av viktiga data och notifieringar baserat på dina inställningar.

Arval Active Link kombinerar ett intelligent bilövervakningssystem med en digital plattform för att ta emot och analysera data.

 • 1. Förarna uppkopplade, integriteten säkrad

  Vårt system är uppbyggt med förarens integritet i fokus. Systemet kan anpassas i olika nivåer och moduler ner på fordonsnivå. Förares privata resor utanför arbetstid, förblir privata. Alla tjänste- och privata resor med bilarna kan kvalificeras automatiskt eller manuellt, och kan ändras. Arval Active Link kan alltså användas för att underlätta en körjournalshantering för dina förare. Naturligtvis är all data mellan fordon och servrar, krypterad och Arval Active Link följer europeiska dataskyddslagar.

 • 2. Raka fakta, fatta lättare beslut

  Företag som använder Arval Active Link kan se en generell minskning av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläpp med 10-20 %. Förarna kör säkrare och mer ekonomiskt med hjälp av Arval Active Link, och även underhållskostnaderna sjunker. Med hjälp av Active Journey kan du kan även optimera vagnparkens och fordonens användning med upp till 20 %. Och eftersom datatillförseln är sömlöst integrerad med Arval onlinetjänster, minskas också den administrativa arbetsbelastningen.

 • 3. Realtidsdata, frihet att ta beslut

  Arval Active Link är alltid uppkopplat när fordonen används -  för din förståelse av effektivitet, säkerhet och socialt ansvar. Du kan välja att få varningar om utstickande aktivitet (som osäker körstil), för att skydda dina förare och minska risken. Och när det är dags att fatta beslut, producerar Arval Active Link webbplattform detaljerade rapporter, med de måltal som är relevanta för din vagnpark. Genom vårat API, kan du till och med integrera datan till ditt egna system. Omfattande fordonsdata är bokstavligen alltid nära till hands.

   

 • 4. Hur fungerar det?

  AAL

   

Behöver du information?
Ring oss på +4687998890 eller bli kontaktad av oss

Varför Arval

Lita på oss:

En global partner med över 30 års erfarenhet av leasing, vid din sida

Bli vår partner:

våra experter hjälper dig att få den bästa matchningen för dina behov

Vi är här för dig

vi är här när du behöver oss - digitalt eller personligt.

Vi förvaltar, du behåller kontrollen

vi gör hela processen att köra ett fordon lätt