Arval Mobility Observatory 2022

Arval Mobility Observatory 2022 - Del 3

Arval Mobility Observatory 28 Sep 2022

Svenska företag i framkant i omställningen till mer miljövänliga bränslealternativ

Den tredje och sista delen av den årliga barometern utförd av Arval Mobility Observatory, visar att en stor majoritet av svenska företag har implementerat nya bränslealternativ för personbilar. I år har mer än sju av tio företag gjort denna omställning och den främsta anledningen är bränslealternativens lägre miljöpåverkan.  

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 18e upplagan av sin årliga barometer. I år intervjuades 5 896 vagnparksansvariga i 26 länder där sex av de 26 är nytillkomna länder i undersökningen. I Sverige intervjuades totalt 301 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

Vad som sticker ut i den senaste rapporten är att Sverige ligger långt före det europeiska genomsnittet i omställningen till mer miljövänliga bränslealternativ för personbilar. Det är plug-in-hybrider (52%) och 100 % BEV (43%) som dominerar marknaden för alternativa bränsletekniker. En fortsatt positiv trend förutspås de närmaste åren då mer än hälften av företagen svarar att de tror att deras personbilsparker kommer att bestå av 100% BEV under de kommande tre åren, vilket är mycket högre än genomsnittet i Europa. Dessutom tror svenska företag att 48% av deras personbilspark och 10% av LCV-parken under de kommande tre åren kommer att bestå till 100% av batterielektriska fordon.

Tittar man på hur utvecklingen ser ut för LCV så är andelen fordon som drivs av miljövänliga bränslealternativ mycket lägre, detta tycks främst bero på bristfällig publik infrastruktur.

På frågan om varför företagen överväger att implementera ny teknik för alternativa bränslen så svarar 70% att det beror på deras lägre miljöpåverkan och den näst förekommande anledningen är för att minska bränslekostnaderna.

Ladda ner rapporten här

Arval Mobility Observatory 2022
Arval Mobility Observatory - Del 3
Svenska företag i framkant i omställningen till mer miljövänliga bränslealternativ
Arval Mobility Observatory 2022

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och  de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

För denna oberoende undersökning genomfördes 7576 intervjuer med personer ansvariga för vagnparker. Intervjuerna ägde rum från den 14 januari 2022 till den 4 mars 2022 av det oberoende forskningsföretaget IPSOS; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

Omfattningen (26 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige, Chile, Grekland, Macao, Peru, Rumänien, Slovakien, Ryssland, Turkiet, Brasilien). En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

Intervjufördelningen var enligt följande:

• 33% var företag med färre än 10 anställda

• 20% var företag med 10 till 99 anställda

• 27% var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

• 20% var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

Läs mer Visa mindre