Barometer 2023

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY 2023 BAROMETER

Arval Mobility Observatory 30 Jun 2023

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY 2023 BAROMETER

Arval Mobility Observatory, en branschexpert inom registrering och prognostisering av mobilitetstrender för företag, har i Sverige publicerat resultaten av sin senaste barometer, en internationell undersökning som är unik när det gäller omfattning men också när det gäller de ämnen som diskuteras. Under 2023 intervjuades ett rekordstort antal beslutsfattare för att samla in feedback från 30 länder. För första gången inkluderar barometern Element- Arval Global Alliance-länderna USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Mexiko.

Den svenska Fleet & Mobility Barometer 2023 visar på fem viktiga makrotrender för den närmaste framtiden:

 

1. 91% av företagen är säkra på storleken på sin vagnpark

I linje med den europeiska trenden förväntar sig 91% av de tillfrågade företagen i Sverige att deras vagnpark kommer att förbli stabil eller till och med öka under de kommande 3 åren. 20% förväntar sig en ökning och 70% förväntar sig en stabil vagnpark.

Denna optimism beror främst på ökade HR-relaterade behov. När det gäller hemarbete har det definitivt inte påverkat företagens mobilitetspolicy eftersom endast 13 % av företagen har ändrat eller överväger att ändra sin mobilitetspolicy.

Framtida utmaningar för de svenska vagnparkerna under de kommande 3 åren är att hantera längre leveranstider för fordonen och att mildra ökningen av den totala ägandekostnaden för fordonen.

Men än så länge har svenska företag inte förlängt sina fordons livscykel, som fortfarande är kortare än det europeiska genomsnittet.

 

2. Operationell leasing är den huvudsakliga finansieringsmetoden för svenska företag

År 2023 indikerar studien att operationell leasing är den huvudsakliga metoden för att finansiera svenska företagsfordon för 38 % av företagen. Det väljs för att finansiera både personbilar och lätta lastbilar på liknande nivå.

Bekvämlighet (inkluderade tjänster, minskad administration, flexibelt avtal) och ekonomiskt intresse (fast månadshyra, frigjort kapital, minskade finansiella risker) är de viktigaste fördelarna med operationell leasing som nämns av vagnparksansvariga.

Dessutom uppvisar operationell leasing tillväxtpotential, och detta gäller i ännu högre grad för stora företag.

Operationell leasing är väletablerat och kan även vinna mer mark.

 

3. Svenska företag ligger i framkant när det gäller implementering av alternativa bränsletekniker

Sverige behåller sitt starka ledarskap i Europa när det gäller implementering av alternativa bränsletekniker. År 2023 har 85 % av de svenska företagen redan infört minst en alternativ bränsleteknik för sina personbilar (hybridfordon (HEV), plug-in hybrider (PHEV) och batteridrivna elfordon (BEV)), och 26 % har redan övergått till 100 % BEV för sina lätta lastbilar.

Energimixen domineras fortfarande först av laddhybrider (59 % av företagen använder PHEV-personbilar), och sedan av 100 % BEV (47 % av företagen använder BEV-personbilar), även om hybridanvändningen ökar 2023.

För lätta lastbilar är vätgasdrivna bränsleceller marginella för närvarande, men visar viss tillväxtpotential.

Trots de fortsatta svårigheterna att få tillgång till laddstationer i offentliga miljöer, stöds denna höga nivå av alternativa bränsletekniker av företagens åtagande att installera laddboxar vid de anställdas hem.

Slutligen förväntas en övergång till 100% BEV eftersom det förväntas bli den huvudsakliga bränsletekniken under de kommande 3 åren, på en högre nivå än på europeisk nivå för båda fordonstyperna.

 

4. Hög penetration av mobilitetslösningar

I år har 76% av de svenska företagen redan implementerat minst en mobilitetslösning, vilket är högre än det europeiska genomsnittet.

Denna höga nivå drivs av de minsta företagen som definitivt har kommit ikapp de större när det gäller implementering av mobilitetslösningar.

De mest utbredda mobilitetslösningarna inom dessa småföretag är bilpool, samåkning, kollektivtrafik, mobilitetsbudget och mobilitetsapp.

 

5. Stabil användning av telematik hos svenska företag

42% av de svenska företagen har infört telematik, i linje med förra årets trend och i linje med det europeiska genomsnittet, även om det ökar betydligt i år.

I detalj är telematiken fortfarande lite mer utbredd för lätta lastbilar (37 % av företagen) än för personbilar (25 % av företagen).

I år är det främsta skälet till att införa telematik att undvika otillåten användning för de flesta företag, både för personbilar och lätta lastbilar.

" Denna internationella undersökning är unik när det gäller täckning men också när det gäller att belysa både globala och lokala trender. Den nya upplagan i Sverige visar tydligt vikten av vagnparker och hållbara mobilitetslösningar som en stark drivkraft för att behålla och attrahera medarbetare, i ett sammanhang av elektrifiering och uppkoppling. Den snabba elektrifieringen av vagnparken i kombination med en ökad anpassning av nya mobilitetslösningar placerar svenska företag i framkant i den globala jämförelsen", säger Frank Svenhard, Director Nordic Consulting.

Läs mer om metodik etc. i det bifogade pressmeddelandet. Mer information om Arval Mobility Observatory finns här:

https://www.arval.se/om-arval/arval-mobility-observatory

 

Presskontakter:

Arval Sverige

Frank Svenhard, Director Consulting Nordics, frank.svenhard@arval.se - 08- 799 88 90

Furkan Karaman, Commercial Director, furkan.karaman@arval.se - 08 - 799 88 90

Om Arval:

Arval är specialiserade på fullserviceleasing och nya mobilitetslösningar och leasade nästan 1,6 miljoner fordon globalt vid slutet av december 2022. Varje dag erbjuder över 8 000 Arval-medarbetare i 30 länder flexibla lösningar för att göra resor sömlösa och hållbara för sina kunder, som sträcker sig från stora internationella organisationer till mindre företag och individuella småföretag. Arval är medgrundare och medlem i Element-Arval Global Alliance, en världsledare inom vagnparkshanteringsindustrin, med mer än 3 miljoner fordon i 53 länder. Arval grundades 1989 och ägs fullt ut av BNP Paribas. Inom BNP Paribas-gruppen ingår Arval i Retail Banking & Services-divisionen.

www.arval.se

Om BNP Paribas:

BNP Paribas är en ledande bank i Europa med internationell räckvidd. Den har en närvaro i 68 länder och har nästan 193 000 anställda, varav över 148 000 i Europa. Företaget rankas högt inom sina kärnverksamheter; Domestic Markets och International Financial Services (vars banknätverk och finansiella tjänster för konsumenter täcks av Retail Banking & Services) samt Corporate & Institutional Banking, vilka servar två sorters kunder: företagskunder och institutionella investerare. BNP Paribas Group hjälper alla dess kunder (individer, föreningar, entreprenörer, små- och medelstora företag, företagskunder och institutioner) att förverkliga sina projekt genom lösningar som sträcker sig från finansiering, investeringar, sparande och försäkringsskydd. I Europa har BNP Paribas Group fyra huvudmarknader (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP Paribas Personal Finance är marknadsledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas utökar nu dess integrerade konsumenttjänstemodell inom Medelhavsländerna, Turkiet, Östeuropa samt ett stort nätverk i den västra delen av USA. Företagets tjänster inom Corporate & Institutional Banking och International Financial Services är bland de ledande i Europa och är på stark frammarsch i Amerika och även med en snabbväxande och stadig verksamhet i Asien- och Stillahavsområdet.

www.bnpparibas.se

Läs mer Visa mindre