SE_Charging_Tax2

SKATTEFRI LADDNING AV ELBIL PÅ ARBETSPLATSEN

Elektriska fordon 3 Jul 2023

Regeringen inför tillfällig skattefrihet för förmån av laddning på arbetsplatsen

Regeringen har meddelat att man har infört en tillfällig skattefrihet för förmån av laddning på arbetsplatsen som en del av sina insatser för att främja hållbar mobilitet och övergången till eldrivna fordon. Den nya åtgärden kommer att underlätta för företag och anställda att investera i elbilsladdningsinfrastruktur och samtidigt minska de ekonomiska hindren för att anamma denna miljövänliga teknologi.

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av laddning på arbetsplatsen kommer att gälla under en treårsperiod och kommer att gälla alla anställda som laddar sina elbilar på arbetsplatsen. Det innebär att förmånen inte kommer att beskattas som en del av den anställdes inkomst.

Regeringen är fast besluten att minska koldioxidutsläppen och främja en renare och mer hållbar vagnpark. Genom att underlätta för anställda att ladda sina elbilar på arbetsplatsen kommer fler att kunna överväga att skifta till eldrivna fordon och dra nytta av de lägre driftskostnaderna och de miljömässiga fördelarna som dessa fordon erbjuder.

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av laddning på arbetsplatsen började gälla den 1 juli i år och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringen har börjat gälla.  Bestämmelserna slutar att gälla den 30 juni 2026.  Under denna period kommer arbetsgivare att kunna installera och uppgradera laddningsinfrastrukturen på sina platser utan att anställda behöver betala skatt på denna förmån.

Regeringen kommer också att genomföra ytterligare åtgärder för att underlätta övergången till eldrivna fordon, inklusive att öka antalet offentliga laddningsstationer och investera i forskning och utveckling av ny batteriteknik.

Denna tillfälliga skattefrihet för förmån av laddning på arbetsplatsen är ett tydligt steg framåt för att uppmuntra hållbar mobilitet och stärka Sveriges position som en ledande nation inom elektrisk transport. Genom att underlätta för anställda att ladda sina elbilar på arbetsplatsen tar vi ett stort steg mot att minska utsläppen och skapa en renare och mer hållbar framtid.

Källa: Riksdagen

 

Presskontakter:

Arval Sverige

Furkan Karaman, Commercial Director, furkan.karaman@arval.se - 08 - 799 88 90

Philippe Chabert, Managing Director, philippe.charbert@arval.se - 08- 799 88 90

 

Om Arval:

Arval är specialiserade på fullserviceleasing och nya mobilitetslösningar och leasade nästan 1,6 miljoner fordon globalt vid slutet av december 2022. Varje dag erbjuder över 8 000 Arval-medarbetare i 29 länder flexibla lösningar för att göra resor sömlösa och hållbara för sina kunder, som sträcker sig från stora internationella organisationer till mindre företag och individuella småföretag. Arval är medgrundare och medlem i Element-Arval Global Alliance, en världsledare inom vagnparkshanteringsindustrin, med mer än 4 miljoner fordon i 55 länder. Arval grundades 1989 och ägs fullt ut av BNP Paribas. Inom BNP Paribas-gruppen ingår Arval i Retail Banking & Services-divisionen. Arval Sverige har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015.

www.arval.se

 

Om BNP Paribas:

BNP Paribas är EU:s ledande bank och en viktig aktör inom internationell bankverksamhet. Den är verksam i 65 länder och har nästan 190 000 anställda, varav nästan 145 000 i Europa. Koncernen har nyckelpositioner inom sina tre huvudsakliga verksamhetsområden: Commercial, Personal Banking & Services för koncernens kommersiella och personliga bankverksamhet och flera specialiserade verksamheter, däribland BNP Paribas Personal Finance och Arval; Investment & Protection Services för spar-, investerings- och skyddslösningar; samt Corporate & Institutional Banking, med fokus på företagskunder och institutionella kunder. Med sin starka diversifierade och integrerade modell hjälper koncernen alla sina kunder (privatpersoner, samhällsföreningar, entreprenörer, små och medelstora företag, företag och institutionella kunder) att förverkliga sina projekt genom lösningar som omfattar finansiering, investeringar, sparande och försäkringsskydd. I Europa har BNP Paribas fyra hemmamarknader: Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg. Koncernen håller på att införa sin integrerade modell för företags- och personbankverksamhet i flera Medelhavsländer, Turkiet och Östeuropa. Som en nyckelaktör inom internationell bankverksamhet har koncernen ledande plattformar och affärsområden i Europa, en stark närvaro i Nord- och Sydamerika samt en solid och snabbväxande verksamhet i Asien och Stillahavsområdet. BNP Paribas har infört en strategi för socialt ansvarstagande i all sin verksamhet, vilket gör det möjligt att bidra till att bygga en hållbar framtid, samtidigt som man säkerställer koncernens resultat och stabilitet.

www.bnpparibas.se

Läs mer Visa mindre