Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

2016: ETT ÅR AV STARK TILLVÄXT FÖR ARVAL GLOBALT OCH I SVERIGE

onsdag, februari 22, 2017
2016: ETT ÅR AV STARK TILLVÄXT FÖR ARVAL GLOBALT OCH I SVERIGE

Efter att ha nått milstolpen på en miljon fordon i november blev den totala siffran leasade fordon 1 028 142 stycken vid slutet av 2016 (en ökning på 8,4 % jämfört med år 2015, vid konstant marginal och växelkurs). 326 150 fordon beställdes av Arval under 2016 (24 % fler än under 2015), och företaget sålde 248 914 fordon (upp 27 %). Arval Sverige växte med 6 % under 2016 med total 3719 leasade fordon.

Björn Dahlgren

PR-ansvarig för Arval, Northern Link PR
Telefon 
+46 76 160 37 60