Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Anmälningsforumlär visselblåsare

Om du vill att vi ska veta din identitet, fyll i dina kontaktuppgifter nedan:

Observera att vi kommer att skydda din identitet om du vill vara anonym.
Vi har inte möjlighet att kommunicera med dig vilket kan begränsa våra möjligheter att undersöka dina uppgifter.

Berätta där händelsen inträffade:
(Ange land, enhet, bransch, stad, avdelning, ..)

Beskriv det olagliga, oetiska eller olämpliga uppförande som du vill rapportera, så detaljerat som möjligt:
(Bifoga alla dokument (eller namnge platsen) som kan hjälpa oss att undersöka din rapport,
vänligen identifiera de personer eller organisationer som är involverat i beteendet med namn)

Vänligen ange den förmodade beloppet skadan kan ha orsakat, i EUR:
(endast fyllas i om du har någon information eller uppfattning om den potentiella skadan)

Tror du att någon har försökt att dölja det rapporterade beteendet eller händelsen?
(vänligen identifiera den person(er) med namn och förklara vilka åtgärder som vidtagits för att dölja det)

Tillåter du oss att kontakta dig om ytterligare frågor?

Du kan vara säker på att vi inte kommer att kontakta dig på företagets telefonnummer eller företagets e-postadress om det inte anges i kontaktuppgifterna ovan. Berätta den bästa tiden för kommunikation (med dina kontaktuppgifter) du vill att vi ska ringa dig på ett privat telefonnummer.

Vi vill gärna kontakta dig med information om våra produkter och tjänster från tid till annan. Naturligtvis kan du välja bort när du vill. Vänligen bekräfta din preferens nedan.