Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

ARVAL GÅR MED I MaaS ALLIANCE

tisdag, april 2, 2019
ARVAL GÅR MED I MaaS ALLIANCE

Arval, ledande multi-brand leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar och engagerad aktör när det kommer till innovation inom mobilitetssektorn, går med i MaaS (Mobility-as-a-Service) Alliance. Maas Alliance, ett partnerskap som omfattar både offentliga och privata aktörer, syftar till att skapa grunderna för ett gemensamt tillvägagångssätt för mobilitet som tjänst: integrering av olika former av transporttjänster till en enda mobilitetstjänst som är tillgänglig på begäran.

Björn Dahlgren

PR-ansvarig för Arval, Northern Link PR
Telefon 
+46 76 160 37 60