Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Arval lanserar sin nya personalvärdeproposition: “Arval, a place for people in action”

tisdag, februari 12, 2019
Arval lanserar sin nya personalvärdeproposition: “Arval, a place for people in action”

Arval, ledande multi-brand-leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar, har ca 7 000 medarbetare i 29 länder. I en värld med föränderliga mobilitetsbehov har Arval engagerat sig för att ständigt utveckla nya innovativa lösningar. För att leva upp till Arvals vision om att anpassa personalstyrkan efter affärsmiljön krävs stora insatser för att öka företagets synlighet, attraktivitet och nytänkande. Arval har under de senaste tre åren ökat antalet anställda med mer än 25 %.

Björn Dahlgren

PR-ansvarig för Arval, Northern Link PR
Telefon 
+46 76 160 37 60