Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Arval utökar Arval Outsourcing Solutions för att möta kundernas efterfrågan

måndag, september 11, 2017
Arval utökar Arval Outsourcing Solutions för att möta kundernas efterfrågan

När det gäller outsourcing har Arval sett en konstant ökad efterfrågan från kunderna (30 % ökning av outsourcingavtal under första halvåret 2017) på minskade kostnader och möjligheten att fullt ut kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Arval förutspår att denna efterfrågan kommer fortsätta att växa och har därför utökat och förbättrat sina outsourcingtjänster.

Björn Dahlgren

PR-ansvarig för Arval, Northern Link PR
Telefon 
+46 76 160 37 60