Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Hvorfor skal jeg lease?

Leasing: bättre än att köpa bilar

Leasing är en idealisk lösning för ditt företags transportbehov. Varför? Eftersom du överlåter hela administrationen kring hanteringen av dina företagsbilar. Låt oss ta hand om hela processen.

Vad betyder leasing?

Leasing innebär att låta ett annat företag tillhandahålla de fordon som behövs för att dina medarbetare ska kunna bedriva sin dagliga verksamhet. I motsats till den allmänna uppfattningen är leasing varken billigare eller dyrare än ett regelrätt bilköp: Kostnaderna är mer eller mindre lika. Den främsta anledningen att välja det alternativ som leasing erbjuder är att fordonshantering inte är din kärnverksamhet - det är vår. Vi håller processen smidig och enkel. Du betalar ett fast månadsbelopp och vi sköter den dagliga hanteringen av bilarna. En viktig fördel är att du minskar din adminstration.

Vi på Arval erbjuder vi dig mer än enbart leasing, vi är inriktade på kvalitetsfordon, snabba och enkla inköp och leveranser och fokuserar på alla de grundläggande tjänster som krävs för din vagnpark. Vi förstår även betydelsen av kundvård (vi lyssnar till kunder och förare), öppenhet, lyhördhet, expertis och vikten av att vår personal gör det där lilla extra för att hitta rätt lösning för dig.

De många fördelarna med leasing

Det finns många fördelar med att hyra dina fordon:

• Vi tar alla risker förknippade med fordonshanteringen

• Vi hanterar bilarna och alla frågor kring betalningar, service, trafikskador osv. åt dig

• Vi håller dina kostnader under kontroll

• Du uppnår större öppenhet:

Dina anställda får tydliga mål och verktygen för att kunna möta dem

Ditt företag kan göra ekonomiska prognoser och budgetera kostnader