Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Covid-19 information

Covid-19 information

Arval
torsdag, mars 19, 2020

Vi har anpassat vår organisation de senaste dagarna för att proaktivt ta itu med den eskalerande Covid-19-situationen. I detta sammanhang och som en del av BNP Paribas följer vi strikt Gruppens direktiv och tillämpar de rekommendationer från de behöriga myndigheterna strikt på var och en av de marknader där vi verkar.

Grunden i vår kärnverksamhet, fullserviceleasing, är att skydda våra kunder genom att låta dem lägga ut riskerna till Arval och BNP Paribas som är förknippade med finansiering, ägande, hantering och försäljning av vagnparker över hela världen.

Från och med måndag 16 mars arbetar de flesta av våra teammedlemmar hemifrån i en full digital miljö, och håller den fysiska närvaron i våra byggnader anpassade till den lokala situationen på var och en av våra marknader.

Du kan vara säker på att våra team mobiliseras för dig, våra kunder och partners, samtidigt som vi skyddar våra egna teams hälsa också i dessa utmanande tider.

För frågor angående ett specifikt land, vänd dig till din vanliga lokala kontakt.

Vi ber dig att i första hand kontakta oss via e-post info@arval.se istället för telefon där det är möjligt.

För internationella företag, vänligen kontakta ibo@arval.com.

 VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Vad är de åtgärder ni har vidtagit på Arval inom ramen för COVID-19?
I detta sammanhang och som en del av BNP Paribas följer vi strikt de riktlinjerna för vår grupp och tillämpar de rekommendationer från de behöriga myndigheterna strikt på var och en av de marknader där vi verkar. De allra flesta av våra teammedlemmar arbetar hemifrån i en helt digital miljö, samtidigt som vi håller den fysiska närvaron i våra byggnader till ett absolut minimum. Vi har säkerställt kontinuiteten i kommunikationen med olika digitala verktyg. På Arval för två år sedan har vi redan inlett ett fullständigt digitalt arbetsprogram och det är idag vår ryggrad för att möta de tider som ligger framför oss, med fullt stöd av infrastrukturen i BNP Paribas. Våra team är helt mobiliserade gentemot våra kunder och partners, samtidigt som vi skyddar våra egna teams hälsa också under dessa utmanande tider.

Har Arval sett någon påverkan av COVID-19-krisen på dess affärsverksamhet?
Våra team övervakar noga de möjliga effekterna denna situation kan ha på vår verksamhet, vilket gör att vi kan vidta omedelbart och om möjligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår leverans till våra kunder och partners så mycket som möjligt.

Vilka är de tjänster ni tillhandahåller som påverkas av COVID-19-situationen?
Alla Arval-team gör sitt bästa för att fortsätta att erbjuda våra tjänster till våra kunder i detta speciella sammanhang, samtidigt som vi ser till att vi alla respekterar restriktionerna som ställs i de länder där vi är verksamma. Vi arbetar nära och dagligen med våra partners och leverantörer för att förstå och förutse så mycket som möjligt. Alla digitala verktyg och telefonnummer, drivmedelskort, bötesadministration, förblir i drift. Beställningar och leveranser av fordon förblir anpassade till lokala situationer. Om du är en förare eller kund, vänligen kontakta din Account Manager eller till oss på info@arval.se.

Är era service- och däcknätverk helt i drift?
Vägassistans finns i alla våra länder. För andra tjänster förändras situationen från dag till dag och är ofta olika mellan regioner. I detta sammanhang arbetar vi nära med våra leverantörer för att förstå och förutse eventuella återverkningar som påverkar värdekedjan. Generellt ber vi förarna att skjuta upp alla icke-väsentliga underhåll på sina bilar. Alla Arval-team har åtagit sig att göra sitt bästa för att fortsätta tillhandahålla mobilitetslösningar till våra kunder. Om du behöver mer information, kontakta din Account Manager eller till oss på info@arval.se.

Vad kan Arval under dessa svåra tider göra för att minska krisens inverkan på sina kunders aktivitet?
Våra kunder uppmanas att kontakta sin Account Manager för att diskutera sin situation och låta Arval rådgöra vad som kan göras från fall till fall.

Etiketter: