Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Stadsfokus Paris 2017: Banar väg för smart mobilitet

Stadsfokus Paris 2017: Banar väg för smart mobilitet

Mobilitet
måndag, april 24, 2017
Stadsfokus Paris 2017: Banar väg för smart mobilitet

Allt eftersom vi står inför fler och fler miljöfrågor, där föroreningar är den första faktorn som vi tittar och jobbar på, förändrar städerna långsamt sina förutsättningar för att bättre anpassa transportsituationen och förbättra människors hälsa. De reducerar trafik, förbättrar kollektivtrafiken samt erbjuder bättre alternativ som kombinerar mobilitet, flexibilitet och nöje.
 

Paris: Banar väg för smart mobilitet?

Paris som stad har fått ta emot ett pris (trophy of the electromobile terretories) från AVERE France den 17e december 2014. Detta pris belönar stadens hängivenhet i kampen mot luftföroreningar och dess handlingar till favör för eldriven mobilitet.
 

Bakgrund

Paris är Frankrikes mest tätbefolkade stad, på tredje plats bland europeiska städer som Moskva och Istanbul. Paris är även den 29:e mest tätbefolkade staden i världen. Från och med den första januari 2013 blev Parisborna fler än 2.2 miljoner. Paris storstadsområde växte kraftigt under 1900-talet och har sedan den första januari 2013 hela 10.6 miljoner invånare.

Luftföroreningar var och är fortfarande en allmän hälsofråga i Paris, vilket motiverade infriandet av Airparif Surveillance Network 1984 och, sedan 2001, policys för att reducera användningen av fordon och särskilt för att minska föroreningar. Paris densitet i stadskärnan, tre gånger högre än London, innefattar höga byggnader, få radhus och mindre grönområden (2300 hektar inklusive skogsmark). Förutom uppförandet av Parc de la Vilette på 80-talet har rekonstruktionen av grönområden enbart skett på senare tid.

 

Mobilitetsutmaningar

Under 2016 utförde Paris en undersökning om användningen av fordon i staden, vilket gav följande resultat.

 • 80 % av de bilar som kör i Paris transporterar endast 1 person
 • Mer än hälften av förarna kör endast inuti staden
 • 80 % av turerna i Paris görs i privata syften, inte i jobbet
 • Endast 22 % av förarna i Paris behöver sina bilar


Paris står inför massiva trafikstockningar och tunga föroreningar. Detta gäller inte bara i centrala Paris utan Paris med omnejd påverkas också av trafikstockningar, föroreningar och buller.

I Paris ser infrastrukturen ut enligt nedan:

 • 4.1 miljoner personer åker med tunnelbanan varje dag
 • 1 479 miljoner resor görs i Paris årligen med kollektivtrafiken
 • 48 människor per sekund åker kollektivt


När vi pratar om infrastruktur och olika kollektiva färdmedel finns det flera alternativ, från de snabbaste sätten att resa till de renaste:

 • 23 000 allmänna cyklar (bike sharing, kallas för Velib)
 • 400 allmänna elektriska fordon (public electric vehicle sharing – Autolib)
 • 16 tunnelbanelinjer
 • 300 tunnelbanestationer
 • 597 km bussfiler


Trots att många olika åtgärder satts in för att undvika föroreningar och trafikstockningar, slösar Parisborna i snitt 40 minuter om dagen i trafiken, vilket blir 6,5 dagar per år. Det behövs förändring, men det tar tid och därför måste vissa regler appliceras fram till dess att Paris fullt ut kan svara till invånarnas behov.

 

Reglerna

Den 15:e januari 2017 blev Paris den första staden med en zon för begränsad trafik. Vad innebär detta? Paris är nu en zon där luftföroreningar bekämpas genom olika initiativ och mått som satts i drift av regeringen eller staden Paris i sig.

För att röra dig fritt inom en zon där föroreningarna är på höga nivåer måste du från och med 15:e januari ha ett specifikt ”Citi’Air-klistermärke” på vindrutan. Klistermärket visar mängden föroreningar för varje fordon och kostar 4.18 Euro. De som släpper ut mest, de oklassificerade, kan inte få detta klistermärke och är per automatik förbjudna att köra i den hänvisade zonen under veckodagarna mellan 08:00 – 20:00. Klistermärket innefattar bilens registreringsnummer.

Denna åtgärd är en verklig förbättring jämfört med de förra reglerna där fordon fick alternera i zonen med jämna och udda nummer. Ifall du inte följer de nya reglerna får du böta 68 Euro i Paris.

Desto mindre föroreningar ditt fordon släpper ut, desto mer fördelar får du som gratis parkering och tillåtelse att köra när föroreningsvarningen är påslagen och annan trafik är förbjuden.

Samtidigt som Paris arbetar hårt på att förbättra medborgarnas hälsa och mobilitet har staden också studerat marknaden för yrkestrafik och kommit fram till några attraktiva alternativ för grönare mobilitet för yrkesverksamma.

Om du är yrkesverksam i Paris eller i närheten (distrikt 92, 93 och 94) men arbetar i Paris (på ett litet eller mellanstort företag på mindre än 10 anställda) erbjuder staden bidrag till yrkesverksamma som önskar att ersätta ett LCV (light commercial vehice) eller en lastbil med ett nytt eller begagnat elektriskt eller naturgasdrivet fordon (CNG).

Bidragen står i relation till förvärv, långtgående leasing eller leasing med valet att köpa:

 • 3 000 Euro om under 2.5 ton
 • 6 000 Euro om över 2.5 ton
 • 9 000 Euro för eldrivna lastbilar eller CNG-fordon
 • Upp till en gräns på 15 % av inköpspriset


Staden har till och med lanserat tester med dess egna ”Utilib”, ett professionellt erbjudande om att dela lätta kommersiella fordon. För nuvarande testas tjänsten med 10 fordon i Paris.

Genom att uppmuntra elektriska fordon måste Paris givetvis implementera ett större nätverk av laddningsstationer för snabb laddning under de kommande åren.

Idag i Paris erbjuder Autolib 600 laddningsstationer och nykomlingen Betlib erbjuder 180 allmänna laddningsstationer för elektriska fordon, och är villiga att expandera än mer innan- och utanför Paris under de kommande åren.
 

Vad händer här näst?

För nuvarande arbetar Paris på utbyggnaden av tåg och tunnelbana, men också på att anpassa flodbäddarna för att leda om trafiken utanför hjärtat av Paris, med gratis kollektivtrafik när luftföroreningarna når för höga halter. Det finns också incentiv att byta från ditt fordon till kollektivtrafik (upp till 400 Euro).

Det förväntas att om Paris kommer få äran att hälla de Olympiska Spelen år 2024 kommer dessa förändringar ske nu snarare än då.

 

Källor:

www.avere-france.orgwww.planetoscope.frwww.autolib.eu www.auto.bfmtv.comwww.paris.fr

 

Etiketter: