Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Er anpassade tjänstebilspolicy

En bilpolicy som passar företagets behov

Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och förstå deras behov. Nycken till ett framgångsrikt samarbete är en effektiv vagnparkshantering som utgår från en väl genomtänkt bilpolicy.

En bilpolicy som passar ditt företags behov

För att avgöra vilken tjänstebilspolicy som bäst passar ditt företag, utgår vi på Arval från fyra parametrar: Vi undersöker de tekniska och ekonomiska parametrarna, sedan analyserar vi vilken inverkan denna policy kommer att få på din HR och CSR-mål. Vi garanterar ett urval av bilar som passar dig, och erbjuder dig de bästa finansierings- och servicealternativen. Vi garanterar att dina behov kommer att matcha din budget, oavsett om du vill leasa på kort eller lång sikt. Arval strävar också efter att ta hänsyn till dina medarbetares önskemål inom uppsatta ramar och en säker och miljövänlig bilpolicy.