Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Skicka ett klagomål

Skicka ett klagomål till Arval

På Arval är vi engagerade i att tillhandahålla produkter och tjänster av högsta kvalitet, varför din åsikt betyder mycket för oss.

Om du känner att vi inte har uppfyllt dina förväntningar på något sätt, skulle vi vilja veta varför vi kan göra saker bättre i framtiden.

Hur hanterar vi ett klagomål?

Vi kommer att ha kontakt med dig så snart som möjligt för att informera dig om vad som kommer att hända och hur vi förhåller oss. Vi undersöker ditt klagomål objektivt och rättvist. Vi kommer att kontakta för att informera dig om resultatet.

När vi har adresserat ditt klagomål kommer vi att göra vad vi kan för att lära oss av din erfarenhet och feedback för att kontinuerligt förbättra oss.

Vi kommer att göra allt vi kan för att lösa ditt klagomål inom 24 timmar efter mottagandet, men om vi inte kan göra det, så kommer vi att kontakta dig inom fem arbetsdagar för att både bekräfta och uppdatera dig om hur hanteringen av ditt klagomål fortskrider.

Hur lämnar jag in ett klagomål?

Vi har gjort det enkelt för dig att skicka in ett klagomål - skicka oss följande information:

  1. En komplett händelsbeskrivning och förväntat resultat / önskan på lösning

  2. Din personliga och företagsinformation.

Skicka ovanstående till oss via e-post på info@arval.se eller ring oss på 08 - 799 88 90. Du kan också fylla i formuläret på denna sida lite längre ner.

Skicka ett klagomål

Beskriv ditt klagomål utförligt om vad händelsen avser.