Vad är operationell leasing?

Operationell leasning: det smarta sättet för vagnparker

Varför ska du välja operationell fullserviceleasing i stället för finansiell leasing?

Vad är operationell leasing?

När du väljer operationell leasing, eller fullserviceleasing som det heter, i stället för finansiell leasing eller äga fordonen helt själv, betalar du ett fast belopp per bil och månad. I gengäld hanterar Arval - som äger bilen – allting som det innebär att ha den i drift. Till exempel:

  • Arval tar risken för service, underhåll, reparationer, försäkringar och all hantering som det innebär.
  • Till våra uppgifter hör även administration av fordon, förarsupport, kostnadsövervakning, rapportering, rådgivning och andra dagliga frågor som rör vagnparken.
  • Du bestämmer i förhand i vilken utsträckning du vill att vi ska ta risken åt dig.
  • Vi tar hela restvärdesrisken för fordonet, ni riskerar inga värdeminskningar.

Varför välja operationell leasing?

Företag outsourcar ofta tjänster om inte tillhör kärnverksamheten till specialiserade aktörer. Samma logik gäller för din vagnpark. Genom att välja operationell fullserviceleasing får du en rad fördelar:

  • Alla risker i samband med vagnparken lyfts från dig.
  • Du minimerar tiden din personal ägnar åt att hantera din bilpark.
  • Du kan budgetera dina kostnader och lita på att de hålls under kontroll.
  • Du kan fokusera på din kärnverksamhet.
  • En faktura för allt. En kontaktpunkt för alla frågor.
  • Med Arval Outsourcing Solutions tar vi hand om er vagnpark, och ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi hanterar. Du behåller kontrollen.

Du kan ditt företag; Vi kan vårt. Du kan ha fullt förtroende för vår kompetens.

Vanliga myter

« Operationell leasing är dyrare än att ha finansiell leasing »

Kostnaden för operationell leasing och finansiell leasing är faktiskt ungefär densamma. Den stora skillnaden är att vi hanterar allt besvär kring hanteringen och vi tar fulla restvärdesrisken.

« Jag kommer inte att byta min bil så ofta, så för mig är det bäst att köpa själv »

Nej, det är det inte. Arval kan också erbjuda hyresavtal på 60 månader eller mer för att täcka dina behov för en längre period. Samtidigt kan vi garantera samma höga nivå för vagnparksförvaltning, kostnadsoptimering och förutsägbarhet.

« Kontrollen över kostnaderna är bättre med finansiell leasing »

Nej. Med finansiell leasing vet du aldrig kostnaden från en månad till den andra. Med operationell leasing får du en förutbestämd fast månadskostnad för varje fordon och kan därför budgetera långsiktigt mycket bättre leasingkostnaderna.

« Jag har lättare att kontrollera alla kostnader för service och underhåll på vagnparken med finansiell leasing »

Med operationell fullserviceleasing har du fortfarande full kontroll, om inte bättre än finansiell leasing. Skillnaden är att vi kontrollerar allt åt dig och det ingår redan i månadskostnaden från start. Med finansiell leasing måste du ha tid och kunskap för att kunna kontrollera alla kostnader, och veta vad som behöver och inte behöver göras på bilarna.

 

Intresserad att veta mer vad vi kan göra för er?