Vad är operationell leasing?

Vad är operationell leasing?

Varför ska du välja operationell leasing i stället för finansiell leasing?

Vad är operationell leasing?

När du väljer operationell leasing i stället för finansiell leasing eller äga bilarna helt själv, betalar du ett fast belopp per bil och månad. I gengäld hanterar Arval - som äger bilen – allting som det innebär att ha den i drift. Till exempel:

• Arval tar risken för service, underhåll, reparationer, försäkringar och all hantering som det innebär.

• Till våra uppgifter hör även administration av fordon, förarsupport, kostnadsövervakning, rapportering, rådgivning och andra dagliga frågor som rör vagnparken.

• Du bestämmer i förhand i vilken utsträckning du vill att vi ska ta risken åt dig.

• Vi tar hela restvärdesrisken för fordonet, ni riskerar inga värdeminskningar.

Varför välja operationell leasing?

Företag outsourcar ofta tjänster om inte tillhör kärnverksamheten till specialiserade aktörer. Samma logik gäller för din vagnpark. Genom att välja operationell leasing får du en rad fördelar:

• Alla risker i samband med vagnparken lyfts från dig.

• Du minimerar tiden din personal ägnar åt att hantera din bilpark.

• Du kan budgetera dina kostnader och lita på att de hålls under kontroll.

• Du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Du kan ditt företag; Vi kan vårt. Du kan ha fullt förtroende för vår kompetens.

« Operationell leasing är dyrare än att ha finansiell leasing »

Kostnaden för operationell leasing och finansiell leasing är faktiskt ungefär densamma. Den stora skillnaden är att vi hanterar allt besvär kring hanteringen och vi tar fulla restvärdesrisken. Med operationell leasing får du en förutbestämd fast månadskostnad för varje fordon till skillnad mot finansiell leasing som kan variera från månad till månad.

« Jag kommer inte att byta min bil så ofta, så för mig är det bäst att köpa själv »

Nej, det är det inte. Arval kan också erbjuda hyresavtal på 60 månader eller mer för att täcka dina behov för en längre period. Samtidigt kan vi garantera samma höga nivå för vagnparksförvaltning, kostnadsoptimering och förutsägbarhet.