SE_EV_PS2

ÄNDRINGAR AV FÖRMÅNSVÄRDET OCH KLIMATBONUS

Elektriska fordon 25 May 2022

ÄNDRINGAR AV FÖRMÅNSVÄRDET OCH KLIMATBONUS

För att den positiva utvecklingen på elbilsmarknaden skall fortsätta är det viktigt att de styrmedel som finns, t.ex.. klimatbonusbilar är rätt utformade, m.a.o. långsiktiga och i harmoni med resten av EU. Under de senaste tio åren har CO2-utsläppen från nya bilar i Sverige minskat snabbast i EU. De politiska visioner som idag finns bäddar för att den trenden ska hålla i sig.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om att ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Detta gör att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik.

Tidigare har nedsättningen av förmånsvärdet baserats på närmast jämförbara bil. Idag ser marknaden annorlunda ut då nya modeller som sätts på marknaden oftast saknar denna "närmast jämförbara bil" vilket resulterat i att förmånsvärdet blivit uppskattat.

Förslaget träder i kraft från och med 1 juli 2022 med följande nedsättningsbelopp:

Elbilar och vätgasbilar  350 000 SEK
Laddhybrider    140 000 SEK
Gasbilar   100 000 SEK

Nedsättningen får inte överstiga 50% av bilens nybilspris.

 

Exempel:

Tesla Model 3 Long Range

Innan 1 Juli 2022 5 776 SEK/månad
Efter 1 Juli 2022 4 903 SEK/månad

BMW 530e xDrive Touring

Innan 1 Juli 2022 6 714 SEK/månad
Efter 1 Juli 2022 6 448 SEK/månad

 

Ändringar för klimatbonusen

Förslagen från Finansdepartementet och Miljödepartementet berör ändringar av förmånsvärdet och justeringar av bonus-malus nivåerna, som i sin tur formar ramverket för nya miljöanpassade personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med låg klimatpåverkan.

Justerad malus fr.o.m. 1 juni 2022

I början av februari lämnade regeringen en proposition om nya malusbelopp och-nivåer som föreslås gälla fr.o.m. 1 juni 2022. Nu blir detta verklighet. Beloppen är oförändrade från tidigare remisser och skulle innebära att alla nya bilar, registrerade 1 juni 2022 eller senare, som släpper ut 76 g CO2 eller mer per km blir föremål för malusskatt.

Malus innan 1 Juni 2022
CO2/km Malus/g
61 - 90 g 0
91 - 130 g 107 kr/g
131 g - 132 kr/g
Malus fr.o.m. 1 juni 2022
CO2/km Malus/g
51 - 75 g 0
76 - 125 g 107 kr/g
126 g - 132 kr/g

Förslag som förväntas träda i kraft fr.o.m. 1 juli 2022

  • -- För bilar med 0 g CO2/km föreslås bonusen vara 70 000 kr
  • -- Gasbilar kommer erhålla en bonus på 10 000 kr
  • -- Nuvarande lägsta bonusbeloppet sänks från 10 000 kr till 5 000 kr
  • -- Bonus kan erbjudas för bilar med nypris som uppgår till max 700 000 kr, dvs introduktion-priset för en bil vid lansering på den svenska marknaden
  • -- Klimatbonusberättigande med CO2-gräns sänks från 60 g till 50 g CO2/km

Bonusen beloppet beräknas genom:

  1. att multiplicera talet 300 med de antal gram CO2/km som bilen släpper ut
  2. och subtrahera sedan resultatet enligt punkt 1 från talet 20 000

M.a.o. en bil med 1 g CO2/km får en bonus på 20 000 minus 300 = 19 700 kr

Ändringarna för 2022 innebär att gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha för att omfattas av förordningens tillämpningsområde föreslås skärpas från dagens 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram koldioxid per kilometer.

Vidare föreslås att det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut mer än noll men högst 50 gram koldioxid sänks från dagens cirka 45 000 kronor till cirka 20 000 kronor. Det lägsta bonusbeloppet föreslås följaktligen ändras från dagens cirka 10 000 kronor till 5 000 kronor.

För bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer bestäms bonusbeloppet enligt den beräkningsmodell som framgår av 15 § förord-ningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. Beräkningsmodellen kommer att anpassas till följd av de föreslagna ändringarna av utsläppsgränsen och bonusbeloppen. Talet i beräkningsmodellen ändras till 300. Beräkningsmodellen ger därför ett högsta bonusbelopp på 19 700 kronor och ett lägsta bonusbelopp på 5 000 kronor. Gasbilar ska, liksom i dag, kunna få minst 10 000 kronor.

Bonusen föreslås begränsas till bilar vars nypris uppgår till högst 700 000 kronor. Pristaket omfattar samtliga typer av bilar som omfattas av förordningen, dvs. personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Taket påverkar vilka bilar som kan bli aktuella för en bonus och leder till att vissa bilmodeller inte kommer att inkluderas.

Källa: Regeringskansliet

Fram till 1/7 2022

Från 1/7 2022

Från 1/1 2023

Laddhybrider

Gräns för bonus

60 gram CO2

50 gram CO2

30 gram CO2

Maximal Bonus

45 000 kr

20 000 kr

10 000 kr

Lägsta Bonus

10 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

Nedräkning per gram

583 kr

300 kr

167 kr

Elbilar

Maximal Bonus

70 000 kr

70 000 kr

50 000 kr

Gasbilar

Maximal Bonus

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

Klimatbonusbilar

Maximalt inköpspris

700 000 kr

700 000 kr

Övrigt

35% regeln

Gäller

Tas bort

Tas bort

Maximalt inköpspris

Bestäms av transportstyrelsen

Bestäms av transportstyrelsen

Juridiska personer

Automatisk utbetalning efter 6 månader

Deklarera tidigare bidrag ingen utbetalning innan ansökan

Deklarera tidigare bidrag ingen utbetalning innan ansökan

 

 

 

Presskontakter:

Arval Sverige

Frank Svenhard, Commercial Directorfrank.svenhard@arval.se - 08 - 799 88 90

Philippe Chabert, Managing Director, philippe.charbert@arval.se - 08- 799 88 90

 

Om Arval:

Arval är specialiserade på fullserviceleasing och nya mobilitetslösningar och leasade nästan 1,5 miljoner fordon globalt vid slutet av december 2021. Varje dag erbjuder över 7 500 Arval-medarbetare i 30 länder flexibla lösningar för att göra resor sömlösa och hållbara för sina kunder, som sträcker sig från stora internationella organisationer till mindre företag och individuella småföretag.  Arval är medgrundare och medlem i Element-Arval Global Alliance, en världsledare inom vagnparkshanteringsindustrin, med 3 miljoner fordon i 53 länder. Arval grundades 1989 och ägs fullt ut av BNP Paribas. Inom BNP Paribas-gruppen ingår Arval i Retail Banking & Services-divisionen.

www.arval.se

 

Om BNP Paribas:

BNP Paribas är en ledande bank i Europa med internationell räckvidd. Den har en närvaro i 68 länder och har nästan 193 000 anställda, varav över 148 000 i Europa. Företaget rankas högt inom sina kärnverksamheter; Domestic Markets och International Financial Services (vars banknätverk och finansiella tjänster för konsumenter täcks av Retail Banking & Services) samt Corporate & Institutional Banking, vilka servar två sorters kunder: företagskunder och institutionella investerare. BNP Paribas Group hjälper alla dess kunder (individer, föreningar, entreprenörer, små- och medelstora företag, företagskunder och institutioner) att förverkliga sina projekt genom lösningar som sträcker sig från finansiering, investeringar, sparande och försäkringsskydd. I Europa har BNP Paribas Group fyra huvudmarknader (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP Paribas Personal Finance är marknadsledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas utökar nu dess integrerade konsumenttjänstemodell inom Medelhavsländerna, Turkiet, Östeuropa samt ett stort nätverk i den västra delen av USA. Företagets tjänster inom Corporate & Institutional Banking och International Financial Services är bland de ledande i Europa och är på stark frammarsch i Amerika och även med en snabbväxande och stadig verksamhet i Asien- och Stillahavsområdet.

www.bnpparibas.se

Läs mer Visa mindre