DATASKYDDSMEDDELANDE

ARVALS DATASKYDDSMEDDELANDE

Senast uppdaterad 2020-07-16

Skyddandet av dina personuppgifter är viktigt för koncernen BNP Paribas[1] dit Arval hör – vilken har antagit stränga principer i detta avseendeför hela koncernen i dess koncerndataskyddsmeddelande som finns på: https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Arvals dataskyddsmeddelande innehåller (enligt närmare definition i avsnitt 2) transparent och detaljerad information om skyddandet av dina personuppgifter av Arval AB, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 182 11 Danderyd (juridiskt ombud: Philippe Chabert) (”vi”).

I egenskap av registeransvariga ansvarar vi för att insamling och bearbetning av dina personuppgifter i förbindelse med vår verksamhet. Syftet med Arvals dataskyddsmeddelande är att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, anledningarna till att vi använder och delar sådana uppgifter, hur länge vi sparar dem, vilka dina rättigheter är och hur du kan utöva dem.

Mer information kan tillhandahållas vid behov när du ansöker om en specifik produkt eller tjänst.

I detta meddelande om dataskydd från Arval ska följande termer ha följande betydelse:

 • Fordon(et): avser alla typer av fordon som leasas av Arval (t.ex. bilar, motorcyklar, cyklar och skotrar, elektriska eller inte)
   
 • Motorfordon: avser specifikt bilar och motorcyklar, termiska och/eller elektriska, med undantag för cyklar och skotrar.

 

1. VILKA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter, det vill säga all information som identifierar eller tillåter dig att identifiera dig, i den omfattning det är nödvändigt inom ramen för vår verksamhet för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster, till exempel mobilitetsprodukter och tjänster (företagsleasing, hantering av fordonsflotta, privatleasing och för att uppnå en hög standard för anpassade produkter, tjänster och mobilitetslösningar. Vi kan komma kontakta dig för att informera dig om dina rättigheter, men också i nödsituationer eller onormala situationer: assistans, olycka, oförutsägbar händelse relaterad till fordonet (avvikelser, tillgänglighet av service, återkallande av fordon av tillverkaren av säkerhetsskäl, säkerhetsproblem , etc.).

Beroende på bland annat din registrerade kategori och vilken typ av produkter, tjänster eller mobilitetslösningar vi tillhandahåller dig eller ditt företag, direkt eller indirekt, kan vi samla in olika typer av personuppgifter om dig, inklusive:

 • Identifieringsinformation (t.ex. fullständigt namn, identitet (t.ex. ID -kort, pass, körkort, etc.), nationalitet, födelseort och födelsedatum, kön, fotografi, IP -adress);
 • kontaktinformation (t.ex. postadress och e-postadress, telefonnummer);
 • familjesituation och familjeliv (t.ex. civilstånd, antal och ålder på barn, bostadsort);
 • ekonomisk, finansiell och skatteinformation (t.ex. skatte -ID, skattestatus, inkomst och andra intäkter, värdet på dina tillgångar);
 • information om utbildning och anställning (t.ex. utbildningsnivå, sysselsättning, arbetsgivarens namn, plats);
 • bank- och finansiell information (t.ex. bankkontouppgifter, deklarerad investerarprofil, kredithistorik, betalningshändelse);
 • transaktionsdata (inklusive fullständiga mottagarnamn, adress och detaljer inklusive kommunikation om banköverföringar av den underliggande transaktionen);
 • uppgifter om fordonsleasingavtalet och det tillhörande fordonet (t.ex. kundens ID-nummer, kontraktnummer, fordonets ID-nummer, registreringsskylt för motorfordon);
 • uppgifter om försäkringsavtal och relaterade skador (t.ex. skadehistorik, inklusive reparationer och ersättningar som betalats, ansvarsbedömning, expert- och bedömningsrapporter, information om skadelidande);
 • data som rör dig, dina vanor och preferenser t.ex. :
  •  data som rör din användning av våra produkter, tjänster och mobilitetslösningar;
  • data som avser fördelningen mellan professionell och privat användning;
 • data från dina interaktioner med oss: (t.ex. våra filialer, våra internetsidor, våra appar, våra sociala media-sidor (anslutnings- och spårningsdata som cookies, anslutning till onlinetjänster, IP -adress), möte, samtal, chatt, e -post, intervju, telefonsamtal; och
 • videoövervakning (inklusive CCTV) och geolokaliseringsdata (t.ex. för att identifiera tjänsteleverantörers lokalisering åt dig eller möjliggöra tillhandahållande av specifika tjänster som bildelning);

• Information om din enhet (IP -adress, tekniska specifikationer och unikt identifierande data);

• inloggningsuppgifter som används för att ansluta till Arval eller BNP Paribas webbplats och appar.

Vi får endast samla in följande känsliga uppgifter efter att vi erhållit ditt uttryckliga samtycke:

hälsodata: till exempel för att ingå och genomföra vissa försäkringsavtal; dessa uppgifter behandlas på en strikt ”behov av att veta”-bas.

Dessutom kommer vi att behandla uppgifter om brottmål och brott i samband med böter för trafikbrott som en del av tjänsten "Böterhantering" i den utsträckning som är lagligt godkänt.

Vi efterfrågar aldrig andra känsliga personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska data eller uppgifter om ditt sexliv eller sexuella läggning, om inte lagstiftningen kräver detta .

 

2. VEM ÄR BERÖRD AV ARVALS DATASKYDDSMEDDELANDE OCH FRÅN VEM SAMLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig som kund, prospekt, kunders eller prospekts anställda, (när du kontaktar oss, besöker oss, vår webbplats eller våra appar, använder våra produkter och tjänster, deltar i en undersökning eller på ett event med oss) men också indirekt om andra individer. Således samlar vi information om individer medan de inte har något direkt förhållande till oss utan är relaterade till dig, kund eller prospekt till exempel:

 • Familjemedlemmar till fordonsförare;
 • Garanter;
 • Mottagare av dina betalningar;
 • Förmånstagare av dina försäkringsavtal eller försäkringar och fonder;
 • Slutgiltiga ägare;
 • Företagets aktieägare;
 • Företrädare för en juridisk person;
 • Personal hos tjänsteleverantör och kommersiella partners.

När du förser oss med tredje parts personuppgifter som den som anges ovan, glöm inte att informera dem om att vi behandlar deras personuppgifter och hänvisa dem till detta dataskyddsmeddelande.

För att verifiera eller berika vår databas kan vi också få personuppgifter från:

 • andra BNP Paribas bolag;
 • våra kunder (företag eller privatpersoner);
 • våra affärspartners (inklusive importörer);
 • leverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster;
 • tredje part som kreditupplysningsbyråer och bedrägeriförebyggande firmor eller datamäklare som ansvarar för att de lagligt samlar in relevant information;
 • publikationer/databaser som tillgängliggörs av officiella myndigheter eller tredje parter (t.ex. French Official Journal, databaser som drivs av finansiella tillsynsmyndigheter);
 • webbplatser/sociala mediesidor för juridiska personer eller professionella kunder som innehåller information som offentliggjorts av dig (t.ex. din egen webbplats eller sociala medier);
 • offentlig information såsom information från pressen.

 

3. VARFÖR OCH MOTVILKEN BAKGRUND FÅR VI ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1. Tillämpligt om du är anställd av eller representerar en företagskund och/eller potentiell kund

Vi kan behandla personuppgifter bland annat för följande ändamål (oaktat andra användningsområden som beskrivs i avsnitt 3.3 nedan):

 • För att tillvarata våra rättmätiga intressen

 • För fordonshantering och tillhörande tjänster: vi kan behandla personuppgifter för att erbjuda dig tjänster relaterade till förberedelse, leverans eller användning och hantering av fordon inklusive:
  • för att konfigurera och offerera ditt fordon;
  • för att leverera ditt fordon på den plats du väljer, eventuellt med en laddstation för elbilar i samarbete med utvalda leverantörer;
  • för återkallningskampanjer från tillverkaren vid fel;
  • för reparationer, underhåll och däck;
  • för skadehantering och försäkringsändamål;
  • för vägassistans;
 • För drivmedelskort, mobilitetskort och vägtullar. Vi kan behandla personuppgifter för att förse dig med drivmedelskort (för att betala ditt drivmedel), mobilitetskort (för att erbjuda dig mobilitetslösningar);
 • För förarutbildning. Vi kan behandla personuppgifter för att öka din medvetenhet om hur din körning påverkar miljön eller om du vill förbättra din säkerhet på vägen;
 • För att hantera trafik- och parkeringsböter och trafikförseelser i samband med användning av fordonet som en del av tjänsten "Böteshantering" i den utsträckning som är lagligt godkänt;
 • För att hantera vår kunds konto. Vi kan behandla personuppgifter för att hantera våra kunders konton, för att hantera avtalsförhållandet med våra företagskunder som du är anställd hos eller för att hålla dig informerad om utvecklingen av våra tjänster; För kundrapportering. Vi kan behandla personuppgifter för att förse dig med fordonsflottahanteringstjänster relaterade till fordonsanvändandet (körda kilometer, drivmedel eller alternativ energiförbrukning, ...);
 • För att ge dig tillgång till vår digitala plattform. Vi kan behandla personuppgifter när du använder våra digitala plattformar för flera ändamål (för att hantera din personliga information eller fordonsrelaterad data eller för att få tillgång till reseinformation till exempel);
 • För att hantera tvister och hjälpa dig och svara på dina önskemål och klagomål;
 • Att ge tillträde till Arvals lokaler och tillgångar. Vi kan behandla personuppgifter när du besöker oss i våra lokaler för att säkerställa rätt åtkomst och för säkerhetskontroll;
 • Att kommunicera med dig. Vi kan behandla personuppgifter när du vill kontakta oss, när du begär information om vårt företag eller våra tjänster eller när kontraktet behöver uppdateras;
 • För att hantera fakturering, fakturering och indrivning.

3.2. Om du är privatleasing kund, nuvarande eller potentiell

Vi kan bland annat behandla personuppgifter för följande ändamål (oaktat andra användningsområden som beskrivs i avsnitt 3.3 nedan):

 • Att ingå ett kontrakt eller att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt med oss

Vi använder dina personuppgifter för att ingå och utföra våra avtal samt för att hantera vår relation med dig, inklusive:

 • För att definiera din kreditvärdighet och din betalningsförmåga;
 • Att utvärdera (t.ex. baserat på din kreditvärdighet) om vi kan erbjuda dig en produkt eller tjänst och under vilka förutsättningar (inklusive pris);
 • Att hjälpa dig i specifikt genom att återkoppla på dina förfrågningar;
 • Att förse dig med produkter, tjänster, specifik installation (t.ex. laddstation för elbil) eller mobilitetslösningar;
 • För att hantera utestående skulder.
 • Att ingå ett avtal med dig. Vi kan behandla personuppgifter för att registrera dig som en ny kund, ingå ett avtal och utföra det med dig;
 • Att hantera fakturering, fakturering och indrivning;
 • För att genomföra undersökningar: Vi kan behandla personuppgifter när vi skickar en undersökning till dig för att förbättra våra tjänster och produkter genom att efterfråga din feedback och mäta din kundnöjdhet;
 • För fordonshantering och tillhörande tjänster: Vi kan behandla personuppgifter för att ge dig tjänster relaterade till förberedelse, leverans eller användning och hantering av fordon:
  • för att konfigurera och offerera ditt fordon;
  • för att leverera ditt fordon på den plats du väljer, eventuellt med en laddstation för elbilar i samarbete med utvalda leverantörer;
  • för återkallningskampanjer från tillverkaren vid fel;
  • Reparationer, underhåll och däck;
  • För skadehantering;
  • För vägassistans;
  • För tilläggstjänster enligt ditt eget val;

 

 • För drivmedelskort, mobilitetskort och vägtullar. Vi kan behandla personuppgifter för att förse dig med drivmedelskort (för att betala ditt drivmedel), mobilitetskort (för att ladda ditt elfordon);
 • För förarutbildning. Vi kan behandla personuppgifter för att öka din medvetenhet om hur din körning påverkar miljön eller om du vill förbättra din säkerhet på vägen;
 • För att hantera trafik- och parkeringsböter och trafikförseelser i samband med användning av fordonet som en del av tjänsten "Böterhantering" i den utsträckning som är lagligt godkänt;
 • För att ge dig tillgång till våra digitala plattformar. Vi kan behandla personuppgifter när du använder våra digitala plattformar för flera ändamål (för att hantera din personliga information eller fordonsrelaterad data eller för att få tillgång till reseinformation till exempel);
 • För att hantera tvister och hjälpa dig och svara på dina önskemål och klagomål;
 • Att ge tillträde till Arvals lokaler och tillgångar. Vi kan behandla personuppgifter när du besöker oss i våra lokaler för att säkerställa rätt åtkomst och för säkerhetskontroll;
 • Att kommunicera med dig. Vi kan behandla personuppgifter när du vill kontakta oss, när du efterfrågar information om vårt företag eller våra tjänster eller när kontraktet behöver uppdateras;
 • Att utvärdera (t.ex. baserat på din kreditvärdighet) om vi kan erbjuda dig en produkt eller tjänst och under vilka förutsättningar (inklusive pris).

 

3.3. Om du är anställd eller juridisk företrädare av  (i) kund eller potentiell kund (ii) privatleasing kund eller potentiell privatleasing kund

a. För att följa våra eller BNP Paribas-koncernens rättsliga och tillsynsmässiga krav

Vi använder dina personuppgifter för att följa bank- och finansbestämmelser, inklusive:

 • övervaka och rapportera risker (finansiella, kredit-, juridiska, efterlevnads- eller anseenderisker, standardrisker etc.) som vi och/eller BNP Paribas-koncernen kan drabbas av;
 • registrera, när så behövs, telefonsamtal, chattar, e –postmeddelanden osv;
 • arbeta för att förhindra och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism och efterleva reglerna för sanktioner och embargo genom vår Känn Din Kund (KYC) -process (för att identifiera dig, verifiera din identitet, screena dina uppgifter (du eller ditt företag i förekommande fall) mot sanktionslistor och för att säkerställa din profil);
 • upptäcka och hantera misstänkta beställningar och transaktioner;
 • bidra till kampen mot skattefusk och uppfyllelse av skattekontroll och notifieringsåläggande;
 • registrera transaktioner för redovisningsändamål;
 • utbyta information för skattelagstiftningen;
 • förebygga, upptäcka och rapportera risker relaterade till företagens sociala ansvar och hållbar utveckling;
 • upptäcka och förebygga mutor;
 • rapportera olika operationer, transaktioner eller order eller svara på en officiell begäran från en vederbörligt auktoriserad lokal eller utländsk: finans-, skatte-, administrativ, polisiär eller rättslig myndighet, skiljemän eller medlare, brottsbekämpning, statliga myndigheter eller offentliga organ.

b. För att tillvarata våra rättmätiga intressen

Vi använder dina personuppgifter, inklusive dina transaktionsuppgifter, för:

 • Riskhanteringssyfte: 
  • bevis på transaktioner inklusive elektroniska bevis;
  • hantering, förebyggande och upptäckt av bedrägerier;
  • övervakning av transaktioner för att identifiera de som avviker från den normala rutinen;
  • inkassohantering;
  • påstående om rättsliga anspråk och försvar vid rättstvister;
  • Utveckling av individuella statistiska modeller för att hjälpa till att definiera din kreditvärdighet;
  • samråd och utbyte av data med kreditbyråer för att identifiera kreditrisker.

    

 • Anpassning av vårt erbjudande till dig och andra BNP Paribas-bolag till att:
  • förbättra kvaliteten på våra produkter, tjänster eller mobilitetslösningar;
  • marknadsföra produkter, tjänster eller mobilitetslösningar som matchar din situation och profil;
  • använda dina preferenser och behov för att föreslå dig ett personligt kommersiellt erbjudande;
  • ge dig förslag för att bidra till minskningen av koldioxidutsläpp eller andra föroreningar samt möjligheter till kostnadsbesparingar;

Denna anpassning kan uppnås genom att:

 

 • segmentera våra prospekt och kunder;
 • analysera dina vanor och preferenser i våra olika kommunikationskanaler (besök på våra kontor, mejl eller meddelanden, besök på vår webbplats, etc.);
 • dela din data med ett annat BNP Paribas-bolag, särskilt om du är - eller ska bli - en kund hos det andra bolaget i synnerhet för att underlätta kunduppsättningen;
 • matcha de produkter eller tjänster som du redan innehar eller använder med annan data vi har om dig;
 • se över vanliga egenskaper eller beteenden bland nuvarande kunder och för att finns andra individer som delar samma egenskaper för inriktningssyfte.

   

 • Forskning och utveckling (FoU) och analys består av att etablera individuella statistiska/prediktiva modeller för att:
  • optimera och automatisera våra operativa processer (t.ex.: att skapa chatbot med vanliga frågor);
  • erbjuda produkter, tjänster eller mobilitetslösningar som bäst uppfyller dina behov eller skyddar ditt egna intresse som kund och/eller användare
  • anpassa distribution av produkter, tjänster och mobilitetslösningar, innehåll och priser i enlighet med din profil och med hänsyn till ditt intresse som kund och/eller användare;
  • skapa nya erbjudanden;
  • förhindra potentiella säkerhetsfel, förbättra kundautentisering och hantering av åtkomsträttigheter;
  • förbättra säkerhetshanteringen;
  • förbättra risk- och efterlevnadshantering
  • förbättra hanteringen, förebyggandet och upptäckten av bedrägerier;
  • förstärka kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

    

 • Säkerhetsskäl och IT-systemprestanda, inklusive:
  • hantera IT, inklusive infrastrukturhantering (t.ex. delade plattformar), verksamhetskontinuitet och säkerhet (t.ex. autentisering av internetanvändare)
  • förhindra personskador och skador på människor och varor (till exempel videoövervakning).

    

 • Övergripande:
  • informera dig om våra produkter, tjänster och mobilitetslösningar;
  • utföra finansiella transaktioner såsom försäljning av skuldportföljer, värdepapperiseringar, finansiering eller refinansiering av BNP Paribas-koncernen
  • anordna tävlingar och spel, pristävlingar, lotterier eller andra reklaminsatser;
  • utföra kundnöjdhets- och opinionsundersökningar för kunder och förare;
  • förbättra processeffektiviteten (utbilda vår personal genom att spela in telefonsamtal i våra callcenter och förbättra våra samtalsflöden);
  • implementera automatisering av våra processer som applikationstestning, automatisk fyllning av klagomålshantering etc.

Under alla omständigheter förblir vårt rättmätiga intresse proportionellt och vi kontrollerar enligt ett avvägningsprov att dina intressen eller grundläggande rättigheter bevaras. Om du vill få mer information om ett sådant avvägningstest, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 9 “Hur man kontaktar oss” nedan.

 

c. Respektera ditt val om vi bett om ditt medgivande inför en specifik behandling

I vissa fall kommer vi ge dig specifik information och vi måste be om ditt samtycke för att bearbeta dina personuppgifter. Observera att du kan begära att återkalla ditt samtycke när som helst.

 

4. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

 

a. Dela information inom BNP Paribas Group

Vi är en del av BNP Paribas Group som är en integrerad grupp inom bank och försäkring, det vill säga en grupp företag som arbetar nära tillsammans över hela världen för att skapa och distribuera olika bank-, finans- och leasinglösningar, mobilitetslösningar, försäkringstjänster och produkter.

Vi delar personuppgifter genom BNP Paribas Group för kommersiella och effektiviseringsbehov såsom:

 • baserat på våra juridiska och regulatoriska skyldigheter
  • delning av data som samlats in för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism, sanktioner, embargon och för "känn din kund"-proceduren;
  • riskhantering inklusive kredit- och operativa risker (riskbetyg/kreditpoäng/etc.);
    
 • baserat på vårt berättigade intresse:
  • förebyggande, upptäckt och bekämpning av bedrägerier;
  • FoU-aktiviteter i synnerhet för efterlevnad, risker och kommunikations- och marknadsföringsändamål;
  • global och konsekvent översikt över våra kunder;
  • erbjuda koncernens hela utbud av produkter och tjänster för att du ska kunna dra nytta av dem;
  • personifiering av produkter, tjänster och/eller mobilitetslösningars innehåll och prissättning för kunden.
    

b. Utlämnande av information utanför BNP Paribas Group

För att uppfylla några av de syften som beskrivs i detta meddelande kan vi då och då lämna ut dina personuppgifter till:

• tjänsteleverantörer som utför tjänster (t.ex. IT-tjänster, logistik, tryckeritjänster, telekommunikation, inkasso, rådgivning och konsultation samt distribution och marknadsföring);

• bank- och affärspartners, oberoende agenter, mellanhänder eller mäklare, finansinstitut, motparter, transaktionsregister med vilka vi har en relation om sådan överföring krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsterna och produkterna eller utföra våra avtalsenliga förpliktelser eller transaktioner (t.ex. banker, korrespondentbanker, förvaringsinstitut, förmyndare, utfärdare av värdepapper, betalningsombud, börsplattformar, försäkringsbolag, betalningssystemoperatörer, utfärdare eller betalkortsförmedlare);

 • Kreditupplysningsföretag.
 • lokala eller utländska finans-, skatte-, administrativa eller rättsliga myndigheter, skiljemän eller medlare, brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter eller offentliga organ, som vi eller någon medlem i BNP Paribas-gruppen är skyldiga att upplysa om i enlighet med:
  • deras begäran;
  • försvara eller svara på ett ärende, en åtgärd eller ett förfarande;
  • följa föreskrifter eller vägledning från myndighet som gäller oss eller någon medlem i BNP-gruppen;
 • tjänstebetalningsleverantör(er) (information om ditt/dina betalkonton) baserat på den auktorisering som du beviljat denna tredje part;
 • vissa reglerade yrkesverksamma såsom advokater, notarier, kreditvärderingsinstitut eller revisorer när det behövs under särskilda omständigheter (tvister, revision, etc.) såväl som till faktiska eller föreslagna köpare av företagen eller företagen i BNP Paribas Group eller våra försäkringsbolag;
 • din arbetsgivare, om du är anställd av eller företräder företagskunder och potentiella kunder.
   

c. Dela aggregerad eller anonymiserad information

Vi delar aggregerad eller anonymiserad information inom och utanför BNP Paribas Group med partners som forskargrupper, universitet eller annonsörer. Du kommer inte att kunna identifieras utifrån denna information.

Dina uppgifter kan samlas in i anonymiserad statistik som kan erbjudas professionella kunder för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. I det här fallet kommer dina personuppgifter aldrig att avslöjas och de som tar emot denna anonymiserade statistik kommer inte att kunna identifiera dig.

 

5. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vid internationella överföringar som härrör från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till ett land utanför EES kan överföringen av dina personuppgifter ske. Om Europeiska kommissionen har erkänt ett land utanför EES som tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå, kan dina personuppgifter överföras på denna grund.

För överföringar till länder utanför EES där skyddsnivån inte har erkänts som tillräcklig av Europeiska kommissionen, kommer vi antingen att förlita oss på ett undantag som är tillämpligt på den specifika situationen (t.ex. om överföringen är nödvändig för att utföra vårt kontrakt med dig som t.ex. när du gör en internationell betalning) eller implementera någon av följande skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter:

 • Standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen;
 • Bindande företagsregler.

För att få en kopia av dessa skyddsåtgärder eller information om var de finns tillgängliga kan du skicka en skriftlig begäran enligt avsnitt 9.

 

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att följa tillämpliga lagar och förordningar eller en annan period med avseende på våra operativa krav, såsom korrekt kontounderhåll, underlätta hantering av kundrelationer och svara på rättsliga anspråk eller regulatoriska förfrågningar. Till exempel sparas det mesta av kundens information under kontraktsförhållandets varaktighet och 7 år efter kontraktsförhållandets slut. För prospekt sparas information 2 år.

 

7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR KAN DU UTÖVA DEM?

I enlighet med gällande bestämmelser och i tillämpliga fall har du följande rättigheter:

 • Att tillgå: du kan få information om behandlingen av dina personuppgifter och en kopia av dessa personuppgifter.
 • Att korrigera: om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att sådana personuppgifter ändras i enlighet med detta.
 • Att radera: du kan kräva att dina personuppgifter raderas, i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Att begränsa: du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Att bestrida: du kan bestrida mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din speciella situation. Du har absolut rätt att bestrida mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering relaterad till sådan direktmarknadsföring.
 • Att dra tillbaka ditt samtycke: där du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
 • Till dataportabilitet: där det är lagligt tillämpligt har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss återlämnas till dig eller, där det är tekniskt möjligt, överföras till en tredje part.

Om du vill utöva de rättigheter som anges ovan, vänligen skicka ett brev eller e-postmeddelande till följande adress Arval AB, DPO Office, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 182 11 Danderyd eller privacy@arval.se. Vänligen inkludera en skanning/kopia av ditt identitetsbevis för identifieringssyfte vid behov.

Du kan också fylla i vårt dataskyddsformulär för att utöva rättigheterna som anges ovan https://www.arval.se/small-business/formular-for-begaran-for-registrerade.

I enlighet med tillämplig förordning har du, utöver dina rättigheter ovan, även rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

8. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPPDATERAD VID ÄNDRINGAR AV DETTA DATASKYDDSMEDDELANDE?

I en värld av ständiga tekniska förändringar kan vi behöva uppdatera detta dataskyddsmeddelande regelbundet.

Vi inbjuder dig att granska den senaste versionen av detta dataskyddsmeddelande online och vi kommer att informera dig om alla väsentliga ändringar via vår webbplats eller via våra andra vanliga kommunikationskanaler (t.ex. på My Arval).

 

9. HUR KONTAKAR MAN OSS?

Om du har några frågor angående vår användning av dina personuppgifter enligt detta dataskyddsmeddelande, vänligen kontakta vår dataskyddsombud privacy@arval.se, som kommer att hantera din fråga.

Om du vill lära dig mer om cookies, läs vår https://www.arval.se/small-business/information-om-webbkakor.

 

10. HUR SKYDDAS MIN SEKRETESS NÄR JAG HAR ETT ARVAL-ANSLUTET MOTORFORDON?

Du kommer att informeras om ditt fordon är ett Arval-anslutet motorfordon via en dekal i fordonet och via förarpaketet.

När ditt fordon är ett Arval-anslutet motorfordon, samlas vissa data in av Arval via fjärröverföring från telematikutrustningen installerad i motorfordonet ("Enheten"). Arval kan komma att behandla sådana uppgifter för att tjäna sina legitima intressen enligt beskrivningen i tabellen nedan. Ändamålen med behandlingen och lagringstiden för uppgifter kommer inte att överstiga de indikationer som anges nedan.

UPPGIFT

SYFTE

LAGRINGSTID

Mätarställning i slutet av varje dag

Proaktivt förslag om justering av det individuella hyreskontraktet (varaktighet och/eller körsträcka)

Proaktivt underhåll av motorfordonet (meddelande om nästa service och/eller underhåll av motorfordonet)

Detektering av ändring av mätarställningens körsträcka

Kontraktets giltighetstid + 1 år

Följande pseudonymiserade* uppgifter:

- Resedata: Start & stopp Tidsstämplar, körsträcka, typ av väg (stad, väg, motorväg), typ av miljö (dag, natt, skymning)

- Körhändelser per resa (hårda inbromsningar, kurvtagning, bryskt filbyte, hastighet, energislöseri vid inbromsning, hård acceleration, tomgång) och relaterade beräknade poäng

Forskning och utveckling i relation till:

- Konsultverksamhet: Energiövergång, riktmärke, korrelation mellan villkor för användning av motorfordon och TCO-komponenter/bränsle och annan energi eller förbrukning

- Försäkring: användningsförståelse, segmenterat erbjudande

- Underhåll: drifttid, förbättringar av driftprocesser, förebyggande/proaktivt underhåll, kostnadsreduktion och användningsoptimering för däck, kostnadsoptimering (olja, bromsbelägg, etc...), potentiella batteridefekter, samtidigt som man utvärderar körsträcka vid kontraktsslut, reparationer etc...

- Marknadsföring: användningsförståelse, segmenterade erbjudanden

10 år

Geolokalisering samlad in i realtid (baserat på formell och spårbar stöldrapport)

Hitta stulet motorfordon

GPS-data samlas in tills stöldärendet är avslutat,

sedan raderas dessa uppgifter 60 dagar efter insamlandet

* "Pseudonymisering" innebär behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 


[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

 

 

For English version, click here