ARVAL MOBILITY OBSERVATORY FLEET AND MOBILITY BAROMETER 2024

Arval Mobility Observatory 22 May 2024

FLEET & MOBILITY BAROMETER 2024

Mobilitetslösningar blir allt vanligare, operationell leasing visar stark tillväxtpotential och elektrifieringstakten ökar. Den senaste rapporten av årets Fleet and Mobility barometer från Arval Mobility Observatory visar att företag har stark framtidstro gällande tillväxten och utvecklingen av deras fordonsflotta.

Arval Mobility Observatory genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och för den lokala marknaden i Sverige. I år intervjuades 8600 vagnparksansvariga från 30 länder.

 “Fleet and Mobility Barometer bygger på data från 30 länder och 5 kontinenter. Årets resultat visar på företagens ambition, oavsett storlek, att växa sin fordonsflotta inom elektrifiering och ett ökat intresse för mobilitetslösningar”, säger Bart Beckers, Arvals CEO och Chief Commercial Officer.

Årets Fleet & Mobility Barometer 2024 för Sverige indikerar fem nyckeltrender för framtiden.

  1. 96% av de intervjuade företagen har stark framtidstro gällande utvecklingen av deras vagnpark
  2. Operationell leasing har fortsatt tillväxtpotential
  3. Anpassningen till elektrifierade fordon fortsätter att öka, där 84% av företagen redan använder minst en alternativ bränsleteknik för sina personbilar
  4. Implementering av mobilitetslösningar blir allt vanligare i Sverige, jämfört med andra länder i Europa
  5. Användningen av uppkopplade fordon fortsätter att öka medan användningen av telematikdata är fortsatt relativt låg

"Fleet and Mobility Barometer undersökningen för 2024 visar att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller elektrifiering av fordonsflottor och implementering av alternativa mobilitetslösningar. Ett tydligt mål är att stärka företagets varumärke, minska utsläpp av CO2 samt positionera sig för nyrekrytering.”, säger Frank Svenhard, Director Consulting Nordics.

De olika trenderna som observerats i rapporten möjliggör att aktörer inom vagn- och mobilitetssektorn kan få en bättre förståelse för dynamiken och utvecklingen inom branschen vilket hjälper dem att ta strategiska beslut.


* De olika bränsleteknologier/typer som beaktas i Barometern är (1) För personalbilar – hybridfordon (HEVs), plug-in hybrider (PHEVs) och batterielektriska fordon (BEVs) och (2) För lätta lastbilar – batterielektriska fordon (BEVs) och vätgasbränsleceller.

** Listan över mobilitetslösningar som används i Barometern är bilpool, cykeldelning, cykel leasing, kollektivtrafik, mobilitetsbudget. Samt en app som tillhandahålls av Arval för att boka mobilitetslösningar, privatleasing eller personalbilar, kort- eller långtidsuthyrning av fordon, bil eller kontantersättning. 


 

Ladda ner rapporten här

Fleet and Mobility Barometer 2024
Operationell fullserviceleasing har stor tillväxtpotential bland svenska företag

Metodologi 2023/2024

I denna oberoende undersökning genomfördes 8 605 intervjuer med beslutsfattare från företag mellan den 21 augusti 2023 och den 13 november 2023 för 30 länder av ett oberoende forskningsföretag, Ipsos. Deltagarna rekryterades per telefon och en fullständig intervju genomfördes per telefon. Undersökningen omfattar 30 länder: Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige, Nya Zeeland, Australien, Mexiko, Kanda, Nordamerika, Turkiet, Marocko, Chile, Peru och Brasilien. Företag som ingick i undersökningen har minst ett fordon i sin vagnpark.  

I Sverige genomfördes 300 intervjuer och fördelningen av de intervjuade var:

  • 33% var företag med färre än 10 anställda
  • 20 % var företag med 10 till 99 anställda
  • 27% var företag med 100 till 249 anställda
  • 20% var företag med 250 anställda eller fler

Om Arval Mobility Observatory

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som e nav de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigm vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

Om Element-Arval Global Alliance

Element-Arval Global Alliance hanterar mer än 4,5 miljoner fordon i 56 länder och levererar produkter och tjänster för att möta den lokala efterfrågan. Element-Arval Global Alliance är den äldsta strategiska alliansen inom fleet management-branschen och världsledande inom fleet management. Våra kunder med globala behov har möjlighet att dra nytta av alliansens erfarenhet, expertis, digitala verktyg global rapportering för att stödja behov på alla kontinenter. Alliansen grundades 1995 och består av partners Element Fleet Management i USA, Kanada, Mexiko, Australien, Nya Zeeland och Arval som finns i 29 länder på fyra kontinenter. Andra partners inkluderar Avis Fleet i södra Afrika, Johnson & Perrot i Irland, Mareauto i Ecador, RDA Mobility in Argentina and Uruguay, SIXT Mega Rent i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina, SIXT Transporent i Estland, Lettland och Litauen och Sumitomo Mitsui Auto Service i Japan, Thailand och Indien.  

https://www.elementarval.com/

Läs mer Visa mindre
Pressmeddelande
Press contact(s)

Frank Svenhard, Director Consulting Nordics

+468 799 88 90