eLCV Miljöbonus 2024

NY MILJÖBONUS FÖR ELDRIVEN LÄTT LASTBIL!

Elektriska fordon 26 Feb 2024

NY MILJÖBONUS FÖR ELDRIVEN LÄTT LASTBIL!

Den 13:e februari 2024 lanserades en ny miljöbonus för eldriven lätt lastbil och kommer vara tillgänglig att söka fram till och med oktober 2025. Miljöbonusen kan ge dig ekonomiskt stöd, upp till 50 000 kr och stödet kommer att minskas över tid.

Behöver du hjälp med att hitta en ny eldriven lätt lastbil? Vill du veta mer kring miljöbonusen och vilka eldrivna lätt lastbilar som omfattas av stödet? 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en miljöbonus för lätta eldrivna lastbilar. Syftet med att erbjuda miljöbonus för lätta eldrivna lastbilar är att elektrifiera fordonssegmentet av lätta lastbilar och på så sätt bidra till ett bättre klimat genom att minska luftföroreningar, mängden utsläpp av växthusgaser och sänka bullernivåerna i våra städer.

Vad är en eldriven lätt lastbil?

En eldriven lätt lastbil har en maximal totalvikt på 3,5 ton och drivs enbart av el eller genom el producerad av vätgas via bränsleceller. Ett ytterligare krav för att ta del av stödet är att lastbilen inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans.

Vad innebär det med miljöbonus?

Om du leasar en ny eldriven lätt lastbil så finns det möjlighet att få ett ekonomiskt stöd. Stödet beräknas på prisskillnaden mellan den nya eldrivna lätta lastbilen i jämförelse med närmsta jämförbara fossildrivna fordonet. Där 30% av denna summan är grund för bonus, en maximal bonus på 50 000 kr.

Räkneexempel:

En eldriven lätt lastbil kostar 600 000 kronor exklusive moms. Närmast jämförbara lätta lastbil kostar 400 000 kronor exklusive moms.

Stödberättigande kostnad blir då 200 000 kronor
30% av 200 000 kronor = 60 000 kronor per lastbil
Dock får inte stödet överstiga 50 000 kronor för beslut som fattats under 2024

Från och med 1 januari 2025 får stödet inte överstiga 40 000 kronor. Från och med 1 juli 2025 får inte stödet överstiga 30 000 kronor.

Vem söker stödet?

Det är Arval, som beställaren, av den lätta eldrivna lastbilen som söker stödet hos energimyndigheten.

Hur påverkas leasinghyran vid avslag?

Om en bil inte får bonus så har Arval rätten att justera hyran med motsvarande belopp som kalkylen var beräknad utifrån.

Läs mer om den nya miljöbonusen här


Om Arval:

Arval är specialiserade på fullserviceleasing och nya mobilitetslösningar och leasade nästan 1,7 miljoner fordon globalt vid slutet av december 2023. Varje dag erbjuder över 8 400 Arval-medarbetare i 29 länder flexibla lösningar för att göra resor sömlösa och hållbara för sina kunder, som sträcker sig från stora internationella organisationer till mindre företag och individuella småföretag. Arval är medgrundare och medlem i Element-Arval Global Alliance, en världsledare inom vagnparkshanteringsindustrin, med mer än 4.4 miljoner fordon i 56 länder. Arval grundades 1989 och ägs fullt ut av BNP Paribas. Inom BNP Paribas-gruppen ingår Arval i Retail Banking & Services-divisionen. Arval har prisats med EcoVadis 2023 guldmedalj, vilket placerar hållbarhetsstrategin bland top 5% företagen som granskades.
www.arval.com

Om BNP Paribas:

BNP Paribas är en ledande bank i Europa med internationell räckvidd. Den har en närvaro i 65 länder och har nästan 185, 000 anställda, varav över 145 000 i Europa. Företaget rankas högt inom sina kärnverksamheter; Domestic Markets och International Financial Services (vars banknätverk och finansiella tjänster för konsumenter täcks av Retail Banking & Services) samt Corporate & Institutional Banking, vilka servar två sorters kunder: företagskunder och institutionella investerare. BNP Paribas Group hjälper alla dess kunder (individer, föreningar, entreprenörer, små- och medelstora företag, företagskunder och institutioner) att förverkliga sina projekt genom lösningar som sträcker sig från finansiering, investeringar, sparande och försäkringsskydd. I Europa har BNP Paribas Group fyra huvudmarknader (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP Paribas Personal Finance är marknadsledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas utökar nu dess integrerade konsumenttjänstemodell inom Medelhavsländerna, Turkiet, Östeuropa samt ett stort nätverk i den västra delen av USA. Företagets tjänster inom Corporate & Institutional Banking och International Financial Services är bland de ledande i Europa och är på stark frammarsch i Amerika och även med en snabbväxande och stadig verksamhet i Asien- och Stillahavsområdet. BNP Paribas har implementerat en CSR strategi i alla deras aktiviteter, vilket möjliggör ett fortsatt arbete för en hållbar framtid samtidigt som koncernens resultat och prestanda säkras.

Läs mer Visa mindre