Vattenfall Services och övergången till elbilar

Har du också funderingar kring elbilar och hur en eventuell övergång till en elektrifierad fordonsflotta kan se ut? Elbilar är numera en allt vanligare syn på de svenska vägarna. Idag finns närmare 200 000 laddbara personbilar i Sverige och var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil. Vi har pratat med Erik Nolberger, Fordonschef på Vattenfall Services, gällande deras omställning till elbilar.

Transporter_Vattenfal_125.jpg

Kan du berätta lite om dig själv 

Erik Nolberger, 42, jag har arbetat för Vattenfall i snart 20 år. De senaste 8 åren har jag arbetat som fordonschef på Vattenfall Services fordonsavdelning. Vår fordonsavdelning har den största andelen bilar i koncernen, då vi har ett stort antal tekniker i fält. Samtidigt supporterar fordonsavdelningen även andra divisioner inom koncernen. Summerat hanterar jag och min avdelning ca 5 000 fordon, detta inkluderar allt från personalbilar och förmånsbilar till bandvagnar, släpkärror, lastbilar etc.

 

Kan du berätta lite om Vattenfall?

Vattenfallkoncernen är ett av Nordens största energibolag. Vi tillhandahåller främst produktion, distribution och försäljning av el och värme. Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda.

 

Ni har påbörjat en större övergång till elbilar, hur började det?   

En av koncernens övergripande visioner är att vi skall bli helt fossilfria inom en generation, denna resa  påbörjade vi för några år sedan. Gällande övergången inom fordon gjorde min företrädare grundarbetet, då han påbörjade processen med att köpa in ett fåtal elbilar.
Våra externa kunder ställer också krav på oss som entreprenörer. Vi måste bli fossilfria inom ett antal år. Det kommer också handla om ekonomi framöver, vi kommer vi inte ha råd att åka omkring med dieselbilar. Att köra fossilfritt kan göras på flera olika sätt, men då vi själva producerar el har vi valt att köra på elbilar. 

 

Att era kunder ställer krav, verkar idag bli mer och mer påtagligt i affärssammanhang.

Så är det. Vi ligger bra till. Det kostar att vara i framkant och vara drivande i utvecklingen, men vi kommer kunna räkna hem våra investeringar i slutändan. Jag är alldeles övertygad om att vi har tagit rätt beslut.

 

Hur stor andel elbilar har ni er flotta idag?

Sett till våra verksamhetsbilar är det en begränsande del som är renodlade elbilar, inledningsvis har vi påbörjat en process där vi har ett antal laddhybrider, men tyvärr hänger detta ihop med dåligt utbud av lätta lastbilar på fordonsmarknaden. I nuläget finns det knappt några lätta lastbilar som har tillräcklig lång räckvidd och klarar av de förhållanden som vi verkar inom.
Sett till våra förmånsbilar tillåter vi numer endast elbilar, detta gäller sedan årsskiftet. För personalbilar är kravet en laddbar bil dvs valfritt att välja en ren elbil eller en laddhybrid.

 

Du nämnde att det kan vara svårt med förändringar, minns du vilka förväntningar ni hade på elbilar?

Så har det varit för oss. Men de senaste åren har det blivit allt mer påtagligt med elbilar. Samtidigt har vår vision om att vi skall vara fossilfria inom en generation blivit inpräntat. Visst har det varit en och annan som hävdat att det inte kommer gå. Numera ser vi bara fördelar med att åka fossilfritt, det är som någon sa till mig att ”det är perfekt att åka elbil när man ska besöka kunder, det är en given dörröppnare när man skall presentera strategier och visioner”. Kunderna tycker att det är bra, t.o.m. att vi föregår med gott exempel. Sen finns det självklart vissa delar i koncernen som är mer mogna eller mindre mogna, men detta har med körmönster att göra, vart man arbetar och vilka laddningsmöjligheter det finns.

 

Hur tror du att större företag kontra mindre företag resonerar när man skall genomgå en övergång till elbilar?

Jag tror många resonerar kring inköpspriset på en elbil, och att de initialt är kostsamt. Idag har vi bättre betalt per mil mot vissa kunder om vi kör med elbil. Det är inte stor skillnad på sista raden, så pass mycket dyrare är inte en elbil idag om jämför med en dieselbil.
Ekonomiskt sett är det en uppsida att köra elbil. Sen är det givet avhängt på den årliga körsträcka också. Om du tittar på inköpspriset och sprider ut den på få mil blir det dyrare med elbil mot en dieselbil, som har en lägre prislapp. Men samtidigt är driftskostnaderna betydligt lägre på en elbil, de kräver mindre regelbunden service.

 

Vad tror du ni har för utmaningar kring elektrifiering av era transportbilar?

På transportbilar är det främst räckvidd, fyrhjulsdrift och dragförmåga som är de största utmaningarna. Gällande förmånsbilarna känner jag att det idag finns bra bilar. Vissa hävdar att de reser längre sträckor och att de inte är helt övertygade inför övergången till elbil.

Nu när ni har en långsiktig strategi med elektrifiering finns det några spontana reaktioner internt beträffande ert skifte?

Vissa är väldigt positiva. De är t.o.m. positiva till uppvärmningen av elbilarna under vintern, de funkar även då. Visst går räckvidden ner en aning under vintern men det är relativt bra, sådana kommentarer har jag hört. Sett till våra verksamhetsbilar där några valt elbil, är personalen även där väldigt positiva.Vattenfall köper ganska många bilar och nu har vi nu köpt en Volkswagen ID.3’a som testkörs längs med Luleå-älven. Målsättningen med testet är mäta räckvidden, hur väl den faktiska laddningen fungerar under våra arbetsförhållanden.

 

Berätta gärna mer om detta test.

Det handlar om att samla in data och information kring olika mätbara parametrar, vad som fungerar bra och mindre bra. Det har varit några utmaningar inledningsvis men bortsett dessa är testet nu igång.

 

Vad tror du dessa utmaningar berodde på?

Det har varit mestadels småsaker. Bilen togs i drift i slutet av december, kanske inte den mest optimala perioden för ett test. Det förs en utförlig journal för varje resa, batteristatus, temperatur, räckvidd, batteriförbrukning, allt loggförs noggrant. Sedan sammanställer vi olika rapporter baserat på de olika parametrarna. Vidare hoppas vi att testet skall generera insikt i vårt arbete med installationer av laddningsstationer, samt hur andelen snabbladdare och distansladdare skall installeras.
Vi har även andra tester i startgroparna. Det är inom skåpbilsegmentet. Här tittar vi på andra värden, b.la installerar vi olika viktsensorer på hjulen för att kunna säkerställa lastpotentialen på bilarna.

 

Hur upplever ni räckvidden på elbilarna i er fordonsflotta?

Nu börjar det komma allt fler bilar med bra räckvidd där bland annat Tesla är i spetsen. Som fordonsansvarig är jag tacksam att de kontinuerligt utvecklar detta. Nu börjar de flesta elbilarna närma sig uppemot 50 mil i räckvidd, då funkar det vardagliga livet.

 

Vilken är den vanligaste elbilen i er fordonsflotta?

När det gäller renodlade elbilar är det Tesla eller Audi E-tron. Annars har vi en stor andel Volvo också, vi har även beställt några Polestar och de verkar lovande.

Hur upplever ni laddning av era elbilar? 

Vi hade önskat att det var lite mer utbyggt i samhället, och att tillgången av flera snabbladdare fanns längs med de större vägarna. Många av de som kör Tesla säger att de kommer aldrig köpa en annan bil igen. De nämner att Teslas laddningsinfrastruktur är marknadens bästa- trots att bilarna inte är det. Detta framhåller våra förare som en väldigt bra fördel. 

 

Det finns en del myter med elbilar, bl.a. sämre körupplevelse och avsaknad motorljud.

Visst, finns det ett specifikt ljud som associeras med stora dieselbilar och många gillar motorer med brummande ljud. Men om man däremot uppskattar snabb acceleration så är elbilar oslagbara eller lika bra som vanliga bilar. Jag har kört en hel del elbilar i både tjänsten och privat.

 

Vi talade tidigare om elbilar på vintertid, att detta med räckvidden påverkas.

Jag tycker personligen att elbilar är väldigt smidiga med förvärmningsfunktion. Det går väldigt fort att få upp värmen i en elbil, värmen är direktverkande, det är som att starta en hårfön. En dieselbil måste värma upp vattnet innan uppvärmningen av kupén kan påbörjas, vilket kan ta en stund. Det är nog ingen nackdel utan snarare tvärtom väldigt positivt med elbil, speciellt vid upptining av frostade fönsterrutor.

 

Vad tror du om utmaningar och möjligheter framgent med er elektrifiering?

Den främsta utmaningen är kring verksamhetsbilarna i väntan på mer praktiska bilar. Fordonstillverkningen fokuserar främst på personbilar och därefter lätta lastbilar. Sen kommer det säkerligen bli som det var med TV-apparater, tidigare var ”tjock-tv” normen, men sedan lanserades plasma-tv:n, som nödvändigtvis inte hade den bästa upplösningen. Det fanns pionjärer som köpte dessa, trots att det var väldigt dyra, men sedan blev de bättre och då skulle alla plötsligt ha en plasma-tv. Det kommer nog hända samma sak med bilar, en dag blir det ett skifte och då kommer det inte bli intressant med diesel längre.

Transporter_Vattenfal_15.jpg

Skulle du kunna rekommendera elbilar till någon som inte är insatt?

Absolut! Jag rekommenderar alltid elbilar oavsett sammanhang. Om jag pratar med min familj så talar jag alltid gott om elbilar. Eller i tjänsten så framhäver jag alltid elbilen. Dels hör det till i min roll men jag tror och rekommenderar elbilar, varken vi vill eller inte så kommer elbilar att komma nu.

 

Vissa kanske känner sig kluvna inför valet av en ny tjänstebil och bytet till en elbil. Att det skulle ha en negativ påverkan i samband med deras privatliv. Har du några generella fördelar och nackdelar?

Jag brukar säga ”vi som företrädare för Vattenfall” måste självklart föregå med ett gott exempel, och vi måste leva som vi lär, samtidigt som vi skall vara fossilfria inom en generation”. Detta brukar de flesta ha förståelse för. Jag tror de flesta skall kunna ta sig till fjällen med en elbil,  det finns gott om laddningsmöjligheter numera, bara man planerar sin resa, i dagens moderna bilar finns det också bra verktyg i info-systemet.

 

En sista fråga, hur arbetar ni med kompensation för de som laddar hemma?

Om vi talar om förmånsbilar, oavsett diesel/laddhybrid/elbil, så står inte Vattenfall för något bränsle.  Var och en betalar för sitt eget bränsle, sedan får personalen ersättning för de mil som körs i tjänsten. Men så är det inte med verksamhetsbilarna, där står Vattenfall för bränslet, men då får du inte använda bilen privat.