FORMULÄR FÖR BEGÄRAN FÖR REGISTRERADE

Arval tar rollen som personuppgiftsansvarig på största allvar. Arval har omsorgsplikt vad gäller de personuppgifter som behandlas. För att du ska kunna utöva dina rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen och relevant nationell integritetslagstiftning erbjuder vi dig flera möjligheter:

  • Om du har ett konto hos My Arval eller appar som My Arval Mobile har du också tillgång till de personuppgifter om dig som Arval har. Du kan ändra vissa av dessa uppgifter direkt.
  • Du kan även kontakta din vanliga kontaktperson hos Arval eller vår kundtjänst.

Arval ser gärna att du fyller i formuläret för registreringsbegäran nedan för att det ska bli enklare att handlägga din begäran.

Beroende på vad din begäran gäller kommer vi att återkomma snarast möjligt, men senast 30 dagar efter din begäran. Under denna tid kan Arval komma att kontakta dig för att be om ytterligare identifikationsinformation eller för att få din begäran förtydligad. Om vi stöter på tekniska problem i samband med din begäran och får svårigheter att svara dig i tid kommer vi att hålla dig informerad.

Under tiden ser vi gärna att du läser ”Arvals dataskyddsmeddelande” på vår webbplats.

Vi bryr oss på allvar om din integritet.

Med vänliga hälsningar,

Arval – din dataskyddskontakt

SEKRETESSFORMULÄR

MIN E-POSTADRESS
MITT TELEFONNUMMER
MIN POSTADRESS
JAG VILL UTÖVA FÖLJANDE RÄTTIGHETER
Jag
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.