JURIDISK INFORMATION

FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR DENNA WEBBPLATS PUBLICERAD AV ARVAL AB

1 – Tillgång till webbplatsen:

Användare av denna webbplats bekräftar att de har de färdigheter och resurser som krävs för att få tillgång till och använda denna webbplats.

Arval påpekar att bedräglig tillgång till eller närvaro i ett datasystem, avbrott eller förfalskning av ett sådant systems drift samt bedräglig inmatning eller ändring av data i ett datorsystem är brott som är straffbara enligt lag.

Tillgången till webbplatsen arval.se är kostnadsfri. Kostnaden för tillgång till och användning av telekommunikationsnätet ska bäras av besökaren.

2 – Immateriella tillgångar:

Innehållet på och tillgängligt via webbplatsen (”Innehållet”) som publiceras av antingen Arval eller någon tredje part skyddas av copyright, patent, varumärken, servicemärken eller annan äganderätt. Arval är ägare, eller innehavare, av rättigheterna till alla delar som utgör denna webbplats, det vill säga data, ritningar, grafik, foton och ljudklipp. All fullständig eller partiell reproduktion, inspelning, distribution eller återgivning av innehållet på denna webbplats på vilket sätt det vara må utan föregående tillstånd från Arval är förbjuden.

Såväl varumärkena som tillhör utgivaren av arval.se och dess partners som logotyper på webbplatsen är anmälda varumärken. All fullständig eller partiell reproduktion av dessa varumärken eller logotyper baserat på delar av webbplatsen utan specifikt tillstånd från utgivaren är förbjuden.

3 – Ansvar

Arval förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående varning förbättra innehållet på denna webbplats. Vidare avvisar Arval allt ansvar i händelse av försening, fel eller försummelse i samband med innehållet på dessa sidor eller i händelse av avbrott av eller brist på tillgänglighet till tjänsten.

Arval kan inte hållas ansvarigt för beslut som fattas på grundval av information på denna webbplats eller för användning därav av tredje part. Den som önskar använda en eller flera tjänster och/eller en eller flera produkter som erbjuds på webbplatsen uppmanas kontakta Arval för att få information om de avtalsbetingelser och priser som gäller för produkterna och/eller tjänsterna.

4 – Teknisk skada:

Arval kan inte hållas ansvarig för delar utanför dess kontroll eller skada som kan orsakas av användarens tekniska miljö eller särskilt användarens datorer, programvara, nätverkstillbehör och all annan hårdvara som används av användaren för att få tillgång till eller utnyttja tjänsten eller informationen.

5 – Hyperlänkar:

Webbplatsen arval.se innehåller hyperlänkar som kan ge tillgång till webbplatser som inte publiceras av Arval. Följaktligen kan Arval inte hållas ansvarig för innehållet på webbplatser som internetanvändaren har fått tillgång till via denna metod.

6 – Kakor (cookies):

Användaren informeras om att en kaka automatiskt kan installeras och lagras tillfälligt i minnet eller på hårddisken under besöket på webbplatsen. En kaka är ett element som inte kan användas för att identifiera användaren, men som registrerar information som rör användarens surfhistorik.

Användare av webbplatsen bekräftar att de har informerats om denna praxis och ger Arval tillåtelse att använda den. De kan avaktivera kakan med hjälp av parametrar i sin navigationsprogramvara.

7 – Tillämplig lag:

Användning av denna webbplats styrs av svensk lag. Alla tvister som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats ska regleras av tingsrätten i Stockholm.