BMW

Peugeot

Peugeot företagsleasing

Har ditt företag behov av att leasa en bil? Kanske Peugeot företagsleasing kan passa er? Att leasa bil är ett smart sätt att täcka behovet av tjänstebilar för företaget och dess medarbetare. Vi på Arval kan hjälpa er när det kommer till företagsleasing av Peugeot. Vi vänder oss till er som är företagare, vagnsparksansvariga eller som har behov av tjänstebilar. Det kanske är så att ni har ett stort behov av företagsbilar? Det är även mer ekonomiskt att leasa än vad det är att köpa in företagsbilar till ert företag. Kostnaden för dem betalas över tid, vilket ger er en bättre likviditet. Vi på Arval tar hand om hela kedjan, från inköp och hantering till försäljning. Beroende på hur er bilpolicy ser ut samt hur många bilar ni behöver så tar vi fram en bra paketlösning som är anpassade efter ert företagsbehov.

Vilken leasingform passar er bäst?

Idag finns det två varianter av leasing som skiljer sig en del åt, både i form och inkluderade tjänster. Det är finansiell leasing och operationell leasing. Traditionellt har den finansiella leasingen varit den vanligaste formen i Sverige. Dock blir det allt mer vanligt med operationell leasing. Största skillnaden har med bilens restvärde att göra.

Peugeot företagsleasing innebär att ert företag så att säga hyr en eller flera bilar under en period för en fast kostnad per månad. Ditt företag binder då inte upp någon egen kapital.

Finansiell leasing eller operationell leasing?

Om ert företag funderar på Peugeot företagsleasing så är det bra att välja operationell leasing. Det ger nämligen er en större kontroll på alla kostnader. Det eftersom i priset och i avtalstiden så ingår service, försäkringar, reparationer, däck och däckhantering. Sedan är det även så att restvärdet är garanterat från början.  Bilen kan sedan lämnas åter efter att avtalstiden löpt ut. När det gäller den finansiella leasingen så är det ert företag som får stå för alla kringkostnader. 

Satsa på företagsleasing Peugeot

Om ni väljer Peugeot företagsleasing med oss på Arval så gör ni ett bra val. Det ger er enklare hantering av era bilar samt att det ger en ekonomisk trygghet. Ni kan vara med och bestämma hur avtalet ska se ut och det går att få bra, behovsanpassade lösningar. Vi på Arval kan skräddarsy era avtal så att det passar ert företag på allra bästa sätt. Våra lösningar är både flexibla och driftsäkra. Ni kan därmed hålla era kostnader under kontroll. Vi erbjuder även hyrbilar i väntan på nya fordon. Sedan kan vi på Arval även erbjuda er att förlänga avtalstiden på de befintliga leasingfordonen ni valt.


1…
Läs mer