Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

2016: ETT ÅR AV STARK GLOBAL TILLVÄXT FÖR ARVAL

2016: ETT ÅR AV STARK GLOBAL TILLVÄXT FÖR ARVAL

Arval
onsdag, februari 22, 2017
2016: ETT ÅR AV STARK TILLVÄXT FÖR ARVAL GLOBALT OCH I SVERIGE
  • Efter att ha nått milstolpen på en miljon fordon i november blev den totala siffran leasade fordon 1 028 142 stycken vid slutet av 2016 (en ökning på 8,4 % jämfört med år 2015, vid konstant marginal och växelkurs)
  • 326 150 fordon beställdes av Arval under 2016 (24 % fler än under 2015), och företaget sålde 248 914 fordon (upp 27 %)

  • Arval Sverige växte med 6 % under 2016 med total 3719 leasade fordon

2016, ett år av ihållande organisk tillväxt för Arval

Organisk tillväxt för Arvals leasade flotta världen över var 8,4 % för 2016, vilket markant överträffade det initiala tillväxtmålet på 6 %. En tillväxt som uppnåtts både genom Arvals historiska marknader som Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien, med en övergripande ökning på 7 % för den leasade flottan, och med dubbelsiffrig tillväxt i flera länder som Österrike (15 %), Brasilien (14 %), Ungern (10 %), Luxemburg (13 %), Polen (15 %), och Tjeckien (19 %).

Under året genomförde Arval också integrationsprogrammet med GE Fleet Services, som förvärvades vid slutet av 2015, över hela Europa. Programmet täcker fler än 160 000 fordon i 12 länder och når fortsatta framgångar. Fler än 900 anställda har anslutit sig till företaget och fokuserar nu sin entusiasm och talang på att bidrag till utvecklingen av Arval, samt på att leverera de första operativa och kommersiella framgångarna.

Ökat samarbete med BNP Paribas Groups nätverk för banktjänster mot konsumenter, International Business Office, vilka hanterar de största internationella kunderna, och SME Solutions, vilka server egenföretagare och småföretagskunder, var huvudsakliga drivkrafter för tillväxt under 2016.

Arval finns nu i 28 länder till följd av förvärvet av Relsa I Brasilien och alliansen med samma grupp i Peru och Chile. Med runt 30 000 leasade fordon i dessa tre länder förstärker Arval sin position i Latinamerika. Element-Arval Global Alliance – hörnstenen i företagets internationella affärsverksamhet expanderar också med tillskottet av en ny medlem, RDA Renting, vilka är verksamma i Argentina och Uruguay. Alliansen täcker nu fler än 50 länder för att erbjuda internationella flottor en konsekvent nivå av högkvalitativ service värden över.

Allt detta ledde Arval till att uppnå milstolpen av en miljon leasade fordon världen över i november förra året. Denna oöverträffade bedrift befäster Arvals ledarskap på den konkurrenskraftiga Europeiska leasingmarknaden och dess status som en viktig spelare i branschen på en global nivå.

“2016 var ett fantastiskt år för Arval”, säger Philippe Bismut, CEO, Arval. “Det miljonte fordonet markerade en tydlig vändpunkt i vårt företags historia. Det symboliserar framgången av vår strategi och det outtröttliga engagemang vår personal har visat”.

 

Arval Sverige: stark tillväxt första tiden

I och med inträdet på den svenska leasingmarknaden under november 2015 har Arval Sverige ökat med hela 6 % under 2016 och totalt landade siffran på 3 719 leasade fordon. Med internationell och Nordisk närvaro i både Sverige, Finland och Danmark, kan Arval erbjuda sina lokala kunder de senaste innovationerna och tjänsterna inom fullserviceleasing.

Under 2016 etablerades Arval i Sverige, och med en stark tillväxt första tiden siktar Arval på att ytterligare utveckla sina tjänster inom fullserviceleasing för kunderna i Sverige. Under 2017 siktar Arval Sverige på lika stark fortsatt tillväxt och under året kommer flera nya tjänster att erbjudas, så som:

  • Arval Outsourcing Solutions, en lösning för företag som behöver hantera många och komplexa administrativa uppgifterna kring leasing och de anställdas mobilitet. Genom att låta Arval bli ansvarig över fordonen innebär det att Arval hanterar och administrerar det dagliga kring vagnparken, så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet istället och där spara värdefull tid samt minska kostnader.

  • Arval Active Link, är en telematiklösning fullt integrerad med Arvals digitala tjänster, för både kunder och förare. Arval Active Link underlättar bl.a. behovet av kilometerrapportering vid tjänsteresor genom att integrera smart teknik för djupare insikter både om fordon och förare.

  • Leasingförsäkring via Greenval Insurance, Arvals egna försäkringsbolag, där Arval finns med i hanteringen av alla försäkrings- och skadehändelser. Detta gör att kunderna får smidig vägledning och hjälp vid alla skadereparationer samt med ett ersättningsfordon om det skulle behövas.

 

Målet 2017: Att ligga steget före marknaden och efterfrågan

Servicekvalitet, de anställdas expertis och enkelheten i våra lösningar kommer stödja de lika höga ambitionerna Arval har för 2017. “Vi kommer lyckas genom att utvinna de största möjliga fördelarna från digital teknologi och kommunikationsteknologier som grunden för att ta nya möjligheter, som leasing för privatpersoner, samåkning och innovativa lösningar för att hantera flottan, länkade till evolutionen av vår bransch”, avslutar Philippe Bismut.

 

Presskontakt:

Arval

Sandrine Ferré – sandrine.ferre@arval.com - +33 (0)1 57 69 50 80
Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69

Arval Sverige

Malin Malm, Arval, Försäljningsdirektör – malin.malm@arval.se - 08 - 799 88 90

Northern Link PR

Björn Dahlgren, Northern Link, PR-kontakt för Arval – bjorn@nlpr.se - 076 - 160 37 60

 

Om Arval:

Arval grundades 1989 och ägs av BNP Paribas. Företaget specialiserar sig på fullserviceleasing och erbjuder internationella företag, små- och medelstora företag samt yrkesverksamma skräddarsydda lösningar som optimerar de anställdas rörlighet. Arval eliminerar även de risker som är förknippade med vagnparksförvaltning. Expertrådgivning och högkvalitativ service, grundstenarna i Arvals kundlöfte, infrias av mer än 6 400 anställda i 28 länder och företagets totala leasingflotta består av 1 028 142 fordon världen över (December 2016).

Arval är medlem och en av grundarna till Element-Arval Global Alliance, den längst stående strategiska alliansen i branschen för vagnparkshantering och globalt ledande med 3 miljoner fordon i 50 länder. Inom BNP Paribas tillhör Arval kärnaktiviteten för Retail Banking-delen.

www.arval.se

 

Om BNP Paribas:

BNP Paribas är en ledande bank i Europa med internationell räckvidd. Den har en närvaro i 74 länder och har fler än 190 000 anställda, varav 146 000 i Europa. Företaget rankas högt inom sina kärnverksamheter; Domestic Markets och International Financial Services (vars banknätverk och finansiella tjänster för konsumenter täcks av Retail Banking & Services) samt Corporate & Institutional Banking, vilka servar två sorters kunder: företagskunder och institutionella investerare. BNP Paribas Group hjälper alla dess kunder (individer, föreningar, entreprenörer, små- och medelstora företag, företagskunder och institutioner) att förverkliga sina projekt genom lösningar som sträcker sig från finansiering, investeringar, sparande och försäkringsskydd.

I Europa har BNP Paribas Group fyra huvudmarknader (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP Paribas Personal Finance är marknadsledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas utökar nu dess integrerade konsumenttjänstemodell inom Medelhavsländerna, Turkiet, Östeuropa samt ett stort nätverk i den västra delen av USA. Företagets tjänster inom Corporate & Institutional Banking och International Financial Services är bland de ledande i Europa och är på stark frammarsch i Amerika och även med en snabbväxande och stadig verksamhet i Asien- och Stillahavsområdet.

www.bnpparibas.se

Etiketter: