Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Ensam leverantör har sina förtjänster

Ensam leverantör har sina förtjänster

TCO
måndag, september 4, 2017
 Ensam leverantör har sina förtjänster

I litteraturen kring ämnet “bästa inköppraxis” så är det ganska konsekvent förekommande att diskutera leverantörshantering som tenderar mot samma regel: att aldrig lägga alla ägg i samma korg! Det finns emellertid huvudsakligen två inköpsmodeller som används vid långsiktig vagnparksadministration: ”ensam leverantör” eller ”multileverantörer” (engelskans ”sole supply” och ”multi-supply”). Vi ska titta på fördelarna och nackdelarna.

Det finns två huvudorsaker att välja diversifiering av leverantörer:
1. Att upprätthålla ett kontinuerligt tryck på konkurrerande leverantörer samtidigt som bästa pris garanteras.
2. Att säkra kontinuiteten i verksamheten utifall en av leverantörerna går i konkurs.

Dessa argument är helt giltiga. Men även om det här kan verka självklart så ser vi mycket mogna inköpsstrukturer som allt mer utvecklas mot system med ensamma leverantörer (sole supply). Och det finns utmärkta ekonomiska och operativa skäl bakom dessa val.

Kontrollerade priser
Ett konstant tryck från leverantörer kan ge ett intryck av bättre marknadspriser hela tiden, men döljer faktiskt några negativa effekter. Fyndpriser kan faktiskt komma till nackdel för en motsvarande prestationsnivå (och service). Leverantörer använder också kundsegmenteringstekniker och ”prisjägare” upptäcks snabbt.

Likaså finns det mycket effektiva mekanismer för att säkerställa en hög nivå av insyn och kontroll av priskonkurrensen genom att utse en ensam leverantör. Det är ofta fallet inom läkemedelssektorn, där företag anser att ”envägsförbindelsen” har ett verkligt mervärde på lång sikt – och är så mycket mer lönsamt än de verksamheter som endast riktar sig till det bästa priset.

Förbättrad operativ administration
Ur en operativ synvinkel underskattas de dolda kostnaderna för att hantera flöden från flera leverantörer (multi-supply) till stor del. Att ha en integreringslösning är ofta ganska dyrt med hänsyn till skillnaden mellan kostnaden för en ensam leverantör kontra flera leverantörer. Det täcker alla stadier av relationen: upphandling, orderingång, fakturahantering (kontroll och betalning, bearbetning av leverantörspåminnelser), uppföljning av tvister och behandling av olika rapporter.

Att ha en enda ensam leverantör förenklar leverantörskedjan eftersom det endast finns en och en enda faktureringsprocess. Denna modell för vagnparkshantering gör det möjligt för leasingkunden att få tillgång till all information relaterad med fordonsflottan. Resultatet blir gynnsamma kostnadsprogram, anpassade trafiksäkerhets-  och/eller miljöprogram. ”Detta är ett viktigt sätt att jobba på för den person som sysslar med inköp, då det annars skulle bli väldigt komplext om det istället var flera leverantörer på grund av att kunden har begränsad insikt,” säger Alexandre Barbereau, Head of International Sales på Arval.

I verkligheten är valet mellan ensam leverantör och flera leverantörer kopplad till mognaden hos e-upphandlingsfunktion och inköpsservice. ”Ju mer mogen inköpsavdelningen är och ju bättre anpassad för att hantera strategiska leverantörer, desto lättare är det att ha ett unikt leasingavtal,” tillade han.

Slutligen är företagets kontinuitetsplaner helt integrerade i samarbetsrelationer och bidrar till en övergripande förbättring av operativ verksamhet med införandet av ett servicenivåavtal (engelskans SLA), och kontrollplaner som är särskilt lämpade för kundens behov.