Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Ett bonus–malus-system för nya bilar

Ett bonus–malus-system för nya bilar

Market
fredag, mars 24, 2017
Ett bonus–malus-system för nya bilar

Idag släppte regeringen ett PM om förslag för ett bonus-malus-system för nya bilar, inför budgetpropositionen för 2018. Detta skulle innebära att fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället där det med högre utsläpp får högre skatt de tre första åren. Regeringen ämnar minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till år 2030, jämfört med 2010. PM.et innehåller bl.a. följande förslag: Högst bonusbelopp á 45 000 kr till bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Lätta bensin- och dieseldrivna fordon kan få en förhöjd fordonsskatt. Personbilar och andra fordon i det viktbaserade systemet justeras efter höjningar av fordonsskatt i det koldioxidbaserade systemet.

Läs pressmeddelandet här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ett-bonusmalus-system-for-nya-bilar/