Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

IFRS 16: bokföringsstandard som påverkar leasingkontrakt

IFRS 16: bokföringsstandard som påverkar leasingkontrakt

IFRS 16
fredag, juni 2, 2017

Standarden IFRS 16 för leasingkontrakt, som publicerades 13 januari 2016, kommer infrias på aktiva konton som öppnas från och med den 1 januari 2019, beroende på om standarden införs av EU.

Från och med 1 januari 2019, kommer leasingkontrakt påverkas av en ny samling bokföringsstandarder, känt som IFRS16.

Dessa nya standarder rör alla leasing-engagemang och tilldelar en rättighet att använda leasad egendom (förutom de som har ett lågt värde eller leasas för en period på motsvarande eller mindre än 12 månader) i utbyte mot framtida betalningar (s.k. leasing-skuld). Användarrätt och leasing-skuld kommer att behöva bokföras i hyrestagarens balansräkning med IFRS (International Financial Reporting Standards).

Den nuvarande standarden IAS17, kommer ersättas med IFRS 16, varför då?

Den nya standarden integrerar tanken om kontrollerad användning av den leasade egendomen av hyrestagaren och visar rättigheterna för användning av den leasade egendomen (tillgångar) i bokföringen, samt betalningsskyldighet av leasingavgifter (skyldigheter). ”Standardsättarna var oroliga över att de finansiella analytikerna inte hade tillräcklig insyn i leasade tillgångar, särskilt viktiga egendomar som flygplan och byggnader”, förklarar Fabrice Bertolle, Head of Corporate Accounting and Consolidation, Arval.

 

VAD BLIR KONSEKVENSERNA FÖR KUNDERNA?

Den första konsekvensen kommer att bli tillskrivningen av användarrättigheter och betalningsskyldighet till hyrestagarnas balansräkningar. Vidare måste även amortering för användarrättigheterna och räntan på den motsvarande betalningsskyldigheten synas i hyrestagarens resultaträkning. Detta betyder att, istället för en leasing-betalning under IAS17, kommer kostnaden av leasingavtalen visas under IFRS16 genom stabil amortering och en avtagande ränta över tid, från och med nu.

En annan konsekvens är att den nya standarden kommer förbättra ett aggregat som kallas EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Den nya metoden för bokföring, amortering och ränta istället för nuvarande generella utgifter, kommer mekaniskt sätt förbättra detta finansiella aggregat. ”I slutändan, under kontraktens varighet, kommer kostnaderna bli exakt detsamma, medan deras utseende kommer vara olika över tid på grund av den avtagande skuldräntan. Förutom denna ”börda” i bokföringen måste vi förstå att alla långsiktiga fördelar med leasingverksamheter kvarstår”, understryker Fabrice Bertolle.

 

ALLA FÖRETAG PÅVERKAS INTE

Generellt sett kommer endast noterade företag eller de som inte är noterade med har valt IFRS (International Financial Reporting Standards) för deras konsoliderade bokföring (inklusive deras dotterbolag) påverkas av dessa nya standarder. Utöver detta, och i enastående fall, har vissa länder valt att ansöka om IFRS till deras lokala bokföring. För dessa länder är inte alla företag systematiskt skyldiga att använda denna standard heller.

Timingen

Det planerade schemat är exakt med två datum att ha i åtanke. IFRS 16-standarden kommer bli obligatorisk från och med den 1 januari 2019. Däremot kommer vissa hyrestagare som använder IFRS15-standarder (”Intäkter från kontakt med kunder”) ha möjligheten att vänta och välja att ansöka om IFRS16 från och med 1 januari 2018.

Slutligen, den nya standarden – fortfarande för approbation av EU, kräver integration och förberedelser för konsekvenserna av denna nya hantering av leasingkontrakten. Speciellt innefattar detta en folkräkningsskyldighet för bolagen på samlingen av sina leasingkontrakt och efterföljande påverkan.

 

Läs mer resursmaterial på svenska eller engelska skrivet för dig av Arvals experter:

White paper: ”HUR IFRS 16 LEASING PÅVERKAR DITT FÖRETAG

En presentation nedan ger dig en överblick kring de viktigaste punkterna