Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Mobilitet år 2020 - framtida utmaningar

Mobilitet år 2020 - framtida utmaningar

Mobilitet
onsdag, april 5, 2017
Mobilitet år 2020 - om framtida utmaningar

Gröna bilar, säkerhetsprogram, framsteg inom telematik - mobilitet fortsätter att förnya sig själv i en ohämmad takt. Som ett resultat av detta måste vagnparkschefer snabbt kunna anpassa sig till nya förhållanden.

Bilindustrin förväntas genomgå flera stora förändringar till år 2020. Om de teknologiska framstegen (självkörande fordon, nya energikällor, mobila applikationer mm) fortsätter i samma rasande takt som idag, kommer företag att få allt svårare att hålla jämna steg med utvecklingen.

- Den snabba marknadsaccelerationen ska vägas mot företagens betydligt långsammare interna organisatoriska förändringsprocesser. Företag måste inte bara hinna med att förändra sina vagnparksstrategier, utan även ta hänsyn till vagnparkernas naturliga förnyelseprocess på i genomsnitt ca 36-48 månader, konstaterar Hervé Girardot, Head of Arval Consulting & Corporate Vehicle Observatory.

Å andra sidan representerar år 2020 inte bara teoretiskt en vändpunkt i antalet bilar som kör på våra vägar. 2020 är även ett potentiellt avgörande år när det gäller de strategier som antagits av kommuner - strategier som t ex förbjuder fordonsanvändning inne i stadskärnor och reglerar vilken sorts bränsle som får användas.

- Det ska bli intressant att se hur vagnparkschefer kommer att kunna förutse dessa nya begränsningar och anpassa sina bilparker efter dem, säger Hervé Girardot.

En grön trend, mer eller mindre..

Miljöbilar fortsätter att bli alltmer populära. Registreringarna av eldrivna nyttofordon och privatfordon ökade med 13 % respektive 28 % under 2016, enligt AVEM. Samtidigt ökade antalet laddningsbara fordon med 10 % under 2016 (ca 200 000 bilregistreringar), medan antalet registrerade eldrivna privatfordon ökade med 2,6 % (över 100 000 fordon), enligt AVEM. 

- Efter en trög start är nu inköpen av så kallade rena fordon med i beslutsprocessen hos alla konsumenter, inklusive vagnparkschefer, bekräftar Hervé Girardot.

En grön våg drivs nu framåt av både skattebegränsningar (bonusar/straff eller skatteincitament) och många av de bildelningsprogram som förknippas med denna typ av fordon. Samtidigt kan det konstateras att utvecklingen av denna nya form av grön mobilitet går långsammare i näringslivet än på många andra håll. Där ingår även vagnparker, inte minst på grund av den ökande komplexiteten i den dagliga vagnparksdriften.

Vagnparkschefernas roll, som historiskt sett främst inneburit fordonshantering (TCO*-hantering, genom att anpassa vagnparken efter den anställdes behov mm), har nu utökats till att omfatta betydligt mer. Det kan t ex handla om att etablera relationer med personalavdelningar för att säkerställa de anställdas trivsel, eller att integrera transit-frågor (titta på företagets hela mobilitetsplan). Nya krav som dessa ökar komplexiteten i företagens arbete för en grön, säker och smart mobilitetsövergång för vagnparkerna.

Ökningen av säkerhetsprogram

Utbudet av nya aktiva säkerhetssystem inuti fordon är ganska omfattande, som t ex körfältsassistans (lane assist), mörkerkamera, smartphone-blockering, ”döda vinkeln”-hjälp mm. De teknologier som finns tillgängliga på marknaden idag gör det enklare än någonsin för biltillverkarna att kunna erbjuda kunderna nya och avancerade system för både säkerhet och effektivitet, samtidigt som dessa teknologier förstås även innebär kostnader. Detta blir en viktig avvägningsfråga för vagnparkscheferna, vilket väcker diskussionen om en konkret ROI och hur lång tid det tar att nå dit.

- För att vara verkligt effektiva, måste dessa system stödjas av företagens toppchefer under en längre tid och inte bara fungera som en engångsgrej, avslutar Hervé Girardot.

* TCO: Total Cost of Ownership - alla kostnader som är involverade i att köpa och använda en produkt över tid.

(1) Källa: ACEA - AVERE - European Association for batteri-, hybrid- och bränslecelldrivna elfordon