Light Commercial Vehicle

Rätt lätt lastbil: optimera din vagnpark och dina förares effektivitet

Elektriska fordon 18 Apr 2023

Vår värld blir alltmer urbaniserad, vilket ökar behovet av smidiga och mångsidiga lätta lastbilar. Lätta lastbilar har blivit en allt viktigare del av vårt transportsystem.

Under pandemin betonades vikten av lätta lastbilar och deras förmåga att möta de utmaningar som moderna transporter innebär, genom den stora ökningen av hemarbete och hemleveranser. Med den ökade efterfrågan följer dock behovet av kreativa optimeringsalternativ för att maximera effektiviteten, minska kostnaderna och minimera miljöpåverkan.

Den europeiska marknaden för lätta lastbilar förväntas växa från 58 miljarder euro 2021 till 75 miljarder euro 2026. Och den globala marknaden för lätta lastbilar förväntas nå 735 miljarder euro år 2030.Med denna ökade användning och växande miljöpåverkan följer behovet av att optimera system och fordon.

Enligt en studie från Europeiska kommissionen skulle en "hög penetration av elektriska kommersiella fordon", stå för 34 % av marknaden i slutet av de kommande sju åren. Detta skulle kunna leda till en minskning av de totala koldioxidutsläppen från transporter med mer än 3 % fram till 2030.

Läs mer Visa mindre