Arval Mobility Observatory 2.0

Arval Mobility Observatory 2021 - Del 2

Arval Mobility Observatory 29 Jun 2021

Svenska vagnparker är ledande i Europa inom övergången till alternativa bränslen

Enligt den senaste delrapporten av den årliga Mobility and Fleet Barometer från Arval Mobility Observatory förutspås elfordon och alternativa bränslen få en fortsatt stark penetration bland svenska vagnparker.

 

Arval Mobility Observatory barometern är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå. I årets upplaga(den 17:e upplagan) intervjuades 5 200 vagnparksansvariga i 20 länder, och 250 vagnparksansvariga i Sverige, företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

 

De senaste åren har antalet plug-in hybrider och elbilar ökat kraftigt på de svenska vägarna. Sverige är idag en av de ledande länderna där utvecklingen går fortast, vi är på en tredje plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar. Idag finns närmare 200 000 laddbara personbilar i Sverige och var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil.

 

Användandet av el- och hybridfordon förutses förbli fortsatt stabilt i Sverige bland stora företag som redan är långt framgångna i processen med att anamma ny teknik, samtidigt vid en europeisk jämförelse kan man tyda att svenska företag fortsätter vara ledande i övergången till eldrivna fordon. I Sverige har 70% av företagen redan implementerat eller överväger att implementera minst ett alternativ inom de tre kommande åren. 44% har redan implementerat minst ett alternativ. 

Bland de större företagen (med fler än 250 anställda) är redan 9 av 10 utrustade med HEVs(Hybrid Electric Vehicle) eller BEVs(Battery Electric Vehicle), eller att de planerar göra det inom de närmaste åren. Detsamma gällde även för de mellanstora företagen (100 till 249 anställda) där man nådde samma nivåer som de mycket stora företagen.

Bland de mindre företagen (med färre än 100 anställda) är det endast 3-4 av 10 de tillfrågade som var utrustade med HEVs eller BEVs, eller tänker göra de närmaste åren (vilket är t.o.m. något lägre än i resten av Europa).

 

Nästan hälften av flottorna (38%) har angett en lägre miljöpåverkan som sin främsta anledning till att antingen redan ha eller planerar att övergå till alternativa bränslefordon. Möjligheter till besparingar(minskade bränslekostnader) ihop med företagens efterlevnad av CSR-policyn hamnar på respektive andra(32%) och tredje(31%) placering över de viktigaste parametrarna.

 

Parallellt med användandet av elfordon fortskrider även utbyggnaden laddningsstationer. Ett växande nätverk av offentliga laddningspunkter innebär fler laddningsmöjligheter, 6 av 10 företag stöder och subventionerar även installation av hemmaladdare till sina anställda.

 

Likväl som större företag fortsätter att leda utvecklingen, tenderar de mindre företagen att kämpa mer, i genomsnitt använder 8 medelstora och större företag av 10 redan BEV eller tänker göra i framtiden, medan det är  bara 3 av 10 inom de mindre företagen.

 

För att ta del av  den andra delen av Fleet and Mobility Barometer 2021, klicka här.

 

Håll utkik för presentation av del tre av Fleet and Mobility Baromenter 2021 på vår hemsida och LinkedIn, klicka här

 

----------------------------------------------------------------

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och  de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

 

För denna oberoende undersökning genomfördes 5197 intervjuer med fordonsflotta ansvarige. Intervjuerna ägde rum från den 27 oktober 2020 och den 15 januari 2021 av det oberoende forskningsföretaget Kantar; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

 

Omfattningen (20 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige) förutom de viktiga vagnparksmarknaderna i Ryssland, Turkiet och Brasilien. En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

 

Intervjufördelningen var enligt följande:

• 33% var företag med färre än 10 anställda

 

• 20% var företag med 10 till 99 anställda

 

• 27% var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

 

• 20% var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

 

 

 

Läs mer Visa mindre