Arval Mobility Observatory 2022

Arval Mobility Observatory 2022 - Del 1

Arval Mobility Observatory 5 Sep 2022

Svenska företag har stark framtidstro gällande tillväxten för sina vagnparker

I den första delen av den årliga barometern för mobilitet och vagnparker, utförd av Arval Mobility Observatory, framkommer det att hela 92% av de större svenska företagen tror att deras vagnpark kommer att öka under de kommande tre åren.

 

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 18e upplagan av sin årliga barometer för mobilitet och vagnparker. I år intervjuades 5 896 vagnparksansvariga i 26 länder där sex av de 26 är nytillkomna länder i undersökningen. I Sverige intervjuades totalt 301 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

I barometern svarade 93% av de europeiska företagen att de planerar att utöka sin vagnpark under de närmaste tre åren, detta i jämförelse med förra årets enkät där resultatet hamnade på 61%. Något som framkommer är livslängden på de europeiska fordonsparkerna har ökat från i genomsnitt 4,9 till 5,6 år vilket förmodligen har att göra med bristen på halvledare och den allmänna ekonomiska osäkerheten på grund av COVID-19 pandemin.

Om man tittar på den lokala svenska marknaden kan man dra slutsatserna att stora företag (med 250 anställda eller fler) behåller sina fordon i genomsnitt 3.7 år längre (totalt 5 år). Utöver det så tror 92% av företagen att deras vagnpark kommer att vara bestående eller till och med att öka de närmaste tre åren. På frågan om varför de tror att fordonsparken kommer att öka svarar den största andelen av de svenska företagen, hela 66%, att de tror att anledningen beror på företagets affärsutveckling och generella tillväxt. Detta är en ökning med hela 58% jämför med tidigare år. Den näst största anledningen (32%) till att svenska företag tror att deras fordonspark kommer att öka är relaterad till personalbehov och nyrekrytering.

På frågan om tillväxten av antal fordon i vagnparken har ett direkt samband med COVID-19 pandemin så svarar hela 90% att det inte har påverkat detta utan att det främst har att göra med företagets behov utifrån tillväxt.

 

Håll utkik för presentation av del två av Fleet and Mobility Barometer 2022 på vår hemsida och LinkedIn, klicka här.

Ladda ner rapporten här

Arval Mobility Observatory 2022
Arval Mobility Observatory - Del 1
Svenska företag har stark framtidstro gällande tillväxten för sina vagnparker.
Arval Mobility Observatory 2022

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och  de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

För denna oberoende undersökning genomfördes 7576 intervjuer med personer ansvariga för vagnparker. Intervjuerna ägde rum från den 14 januari 2022 till den 4 mars 2022 av det oberoende forskningsföretaget IPSOS; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

Omfattningen (26 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige, Chile, Grekland, Macao, Peru, Rumänien, Slovakien, Ryssland, Turkiet, Brasilien). En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

Intervjufördelningen var enligt följande:

• 33% var företag med färre än 10 anställda

• 20% var företag med 10 till 99 anställda

• 27% var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

• 20% var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

Läs mer Visa mindre