Arval Mobility Observatory 2022

Arval Mobility Observatory 2022 - Del 2

Arval Mobility Observatory 15 Sep 2022

Operationell fullserviceleasing har stor tillväxtpotential bland svenska företag

Den senaste delrapporten av den årliga barometern utförd av Arval Mobility Observatory, visar att en betydande andel av de svenska företagen är intresserade av fullserviceleasing. Ett av fyra företag överväger att införa eller öka användningen av fullserviceleasing i framtiden.

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 18e upplagan av sin årliga barometer. I år intervjuades 5 896 vagnparksansvariga i 26 länder där sex av de 26 är nytillkomna länder i undersökningen. I Sverige intervjuades totalt 301 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

Precis som tidigare år visar den senaste barometern att finansiell leasing fortfarande är den överlägset vanligaste finansieringsformen i Sverige men att intresset ökar för operationell  fullserviceleasing. Fullserviceleasing visar en god tillväxtpotential, i dagsläget är det den tredje största finansieringsformen och hittills är det 19% av företagen som använt den. Detta är fortsättningen på en positiv trend som startade redan innan Covid-19 pandemin.

På frågan om de svenska företagen har för avsikt att öka användandet av fullserviceleasing så säger en tredjedel av de medelstora företagen (med 100 till 249 anställda) att de sannolikt kommer att utöka sin andel fullserviceleasing.

Om man tittar på användandet av telematik så använder en tredjedel av de svenska företagen telematik, vilket är i linje med det europeiska genomsnittet. Anledningen till att man väljer telematik är främst för att lokalisera fordonen och förbättra fordonssäkerheten men även för att minska kostnaderna för vagnparken samt reglera otillåten användning.

Håll utkik för presentation av del tre av Fleet and Mobility Barometer 2022 på vår hemsida och LinkedIn, klicka här.

Ladda ner rapporten här

Arval Mobility Observatory 2022
Arval Mobility Observatory - Del 2
Operationell fullserviceleasing har stor tillväxtpotential bland svenska företag
Arval Mobility Observatory 2022

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och  de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

För denna oberoende undersökning genomfördes 7576 intervjuer med personer ansvariga för vagnparker. Intervjuerna ägde rum från den 14 januari 2022 till den 4 mars 2022 av det oberoende forskningsföretaget IPSOS; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

Omfattningen (26 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige, Chile, Grekland, Macao, Peru, Rumänien, Slovakien, Ryssland, Turkiet, Brasilien). En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

Intervjufördelningen var enligt följande:

• 33% var företag med färre än 10 anställda

• 20% var företag med 10 till 99 anställda

• 27% var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

• 20% var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

Läs mer Visa mindre