ARVAL UPPMÄRKSAMMAS SOM EN PIONJÄR FÖR SIN INTEGRAL FLEET-LÖSNING