Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Skapa din Arval-blädderbok och vinn!

Skapa din Arval-blädderbok och tävla!

Rita, videofilma & dela

Vinn 4 biobiljetter!

Har du fått en ny bil från oss och en Arval-blädderbok? Grattis till din nya bil och vi hoppas du kommer att trivas med din nya tjänstebil. Med vår blädderbok om My Arval Mobile, så kan du vända den och rita och skapa din egna historia och ladda upp en filmad video av den på vår Facebooksida och tävla om att vinna 4 biobiljetter!

Fullständiga tävlingsvillkor nedan.

Ladda upp din videofilmade blädderbok på vår Facebooksida!
Ladda upp din blädderbok!

Tävlingsvillkor för Arval Blädderbok

Om tävlingen
Skapa din egen blädderbok med Arval! Om du är en Arval-förare och har fått en Arval Blädderbok kan du skapa en egen blädderboksberättelse och filma och ladda upp den på vår Facebooksida @ArvalSverige och tävla med chans att vinna! Den här tävlingskampanjen arrangeras av Arval AB (Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 182 11 Danderyd, Tel. +46 87 99 88 90, Org. nr. 559026-7992 – Momsregistreringsnummer SE559026799201).

Tävlingsperiod
Tävlingsperioden pågår under varje kalendermånad fram till dess att annat meddelas. Tävlingsperioden kan när som helst komma att ändras och detta meddelas då här.

Så här tävlar du

  1. Rita och skapa din egen berättelse med din Arval Blädderbok
  2. Filma och ladda upp den på Facebooksidan @ArvalSverige
  3. Tagga din video med #ArvalBlädderbokSE

 

Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du har erhållit tävlingsreglerna för blädderboken och att du accepterar tillämpningen av dessa regler.

Så vinner du
Arval AB kommer i slutet av varje månad att välja ut en video som vinnare. Kriteriet kommer att grundas på berättelsens kvalitet och kreativitet, samt på videoupptagningens kvalitet. Juryn består av personal från Arval. Arval kommer att tillkännage vinnaren på Facebooksidan @ArvalSverige. Arval kan komma att fatta beslutet att inte utse någon månadsvinnare.

Pris
Vinnaren får 4 biobiljetter.
Vinnarpriset kan när som helst komma att ändras och detta meddelas då här. All eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Arval är inte ansvarig för någon som helst kostnad i samband med tävlingen eller priset. Det valda vinnarbidraget kan inte överklagas. Priset är personligt och kan inte bytas ut mot pengar eller andra varor.

Vem kan tävla?
Du måste vara en Arval-förare som har fått en Arval Blädderbok. Du måste vara över 18 år. Du är bosatt i Sverige. Din blädderboksberättelse kan bara användas en gång under tävlingskampanjen och du kan inte delta i någon annans namn eller för någon annans räkning.

Sekretesspolicy
Arval kommer att behandla din personliga information med Arvals dataskyddsmeddelande som du finner här: https://www.arval.se/sv/dataskyddsmeddelande

Ansvar
Genom att delta i tävlingen samtycker du till kampanjens bestämmelser och villkor. Du bär ansvaret för att se till att ditt bidrag inte är kränkande och att det följer rådande lagstiftning. Arval förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot tävlingsreglerna för Blädderbok.

Arval avsäger sig allt ansvar om man skulle tvingas eller om det skulle bedömas nödvändigt att skjuta upp, förkorta tiden för eller ställa in en omgång.

Arval tar inget ansvar för tekniska problem hos en deltagare eller tredje part (till exempel anslutningsproblem) som kan ha försenat deltagandet eller lett till förlust av data.

Arval förbehåller sig rätten att använda bidragen i marknadsförings- och kommunikationssyfte utan ersättning. Arval har ingen skyldighet att publicera eller använda ett bidrag och kan när som helst oavsett anledning upphöra med att använda bidraget.

Deltagaren ger i och med sitt deltagande Arval rätten att, utan tidsmässig och rumslig begränsning, publicera bidraget på sociala medier samt på Arvals webbsidor, använda bidraget i alla slags audiovisuella produktioner samt även kopiera och distribuera dem till alla slags företag utan ersättning från Arval.

Deltagaren försäkrar att denne har de rättigheter som behövs för att tillåta användning av sitt kreativa bidrag och skall hålla Arval skadeslöst från alla ersättningskrav från tredje part avseende användandet av sådana kreativa bidrag. Detta innebär att det kreativa bidraget måste vara ett original med deltagaren som enda upphovsman, samt att bidraget inte på något sätt är skyddat av upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje part (om inte alla nödvändiga tillstånd har erhållits från upphovsrättsinnehavarna).

Kontakt
För kontakt avseende denna kampanj, ring 08-799 88 90 eller skriv till Arval AB, Att: Arval Blädderbok, Box 80, 182 32 Danderyd.

Tillämplig lag
I den här tävlingen tillämpas svensk lagstiftning. Olösta tvister måste föras upp i Stockholms tingsrätt.