Hur IFRS 16 påverkar ditt företag

Beställ ett exemplar av Hur IFRS 16 påverkar ditt företag genom att fylla i dina uppgifter nedan. Vi återkopplar till dig med ett exemplar via e-post.