Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Nya risker associerade med körning och lösningar på det

Nya risker associerade med körning och lösningar på det

Marknad
torsdag, mars 30, 2017
Försäkringar: nya risker associerade med körning och sökandet på lösningar

En viktig punkt för chefer över vagnparken som försäkringsbolagen nu måste ta i åtanke är den utbredda användningen av smartphones vid ratten. I vissa länder, som i exempelvis Nederländerna letar Arval efter enkla tekniska lösningar.

Siffrorna talar för sig självt. Enligt en Inserm/Ifsttar-undersökning (november 2011) använder 50 % av förarna sin telefon medan de kör. Yngre personer, män och de som kör i yrket är de som representeras högst. Användandet av en telefon ökar risken trefaldigt för en olycka där en av tio olyckor i Frankrike kopplade till kroppsskador, kopplas samman med användningen av en telefon vid ratten. Vidare har Sanef Observatory for road behaviour (2016) sett en ökning bland indikatorer för olyckor och dödlighet för första gången på 10 år.

Trenden är betydande stor där 4.9 % av alla människor håller i sin telefon medan de kör, en ökning från 3.7 %. Till råga på detta visar en undersökning från ASFA från 2015 att 56.7 % av de som intervjuats ringt någon medan de kört. Ytterligare, och än mer besvärande sa 30.7 % att de hade läst e-post och sms.

En ökning bland olyckor och dess följder leder oundvikligen till högre försäkringspremier. En av Arval i Nederländernas lösningar är en hårdvaru-mjukvaru-hybrid. Idén är enkel: medan du kör är smartphone-skärmen låst (efter 30 sekunder av inaktivitet blir skärmen avaktiverad igen). Däremot är samtal med headset fortfarande möjliga. Lösningen har undergått tester sedan december 2016.

Etiketter: