Vårt ansvar

Arval, ett företag som tar socialt ansvar
På Arval är vi medvetna om vår ekonomiska och sociala profil och hur vi påverkar miljön

Arvals företagsidentitet vilar på fyra grundpelare: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar, samhällsansvar och respekt för miljön och för den värld vi lever i.

Vårt ekonomiska ansvar
Vårt ekonomiska ansvar

Vi hjälper våra kunder att göra rätt val när det gäller TCO (total cost of ownership).

Bild
Vårt sociala ansvar
Vårt sociala ansvar

Vi ger våra kunder rådgivning och hjälper dem att utarbeta en tjänstebilspolicy som är rimlig och rättvis för både företag och förare.

Bild
Vårt samhällsansvar
Vårt samhällsansvar

Vi erbjuder säkerhetsutbildning, identifierar förare som kan vara i riskzonen, och se till att bilarna är väl underhållna och försäkrade.

Bild
Vårt miljöansvar
Vårt miljöansvar

Vi är ISO 14001 certifierade, rekommenderar bilar med utgångspunkt från nivån på deras CO2-utsläpp och erbjuder kurser i eko-körning. Klicka här för att se vårt ISO 14001-certifikat. Vår miljöpolicy finns här.

Bild
Hållbarhetsrapport 2015

Sedan undertecknandet av FN:s Global Compact 2004 har vi åtagit oss att anpassa vår verksamhet och strategier med Global Compacts tio principer. Som Philippe Bismut, VD för Arval, konstaterade:

"CSR handlar inte bara om image. Det är hjärtat av verksamheten."

I vår årliga hållbarhetsredovisning kan du läsa hur Arval tillämpar Global Compacts tio principer i handling. Klicka nedan för att läsa vår senaste hållbarhetsredovisning på våra åtgärder för 2015.

Ladda ner rapporten