Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Vårt ansvar, hållbarhet och CSR

Arval, ett företag som tar socialt ansvar

På Arval är vi medvetna om vår ekonomiska och sociala profil och hur vi påverkar miljön

Arvals företagsidentitet vilar på fyra grundpelare: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar, samhällsansvar och respekt för miljön och för den värld vi lever i.

Vårt ekonomiska ansvar

Vårt ekonomiska ansvar

Vi hjälper våra kunder att göra rätt val när det gäller TCO (total cost of ownership).

Bild

Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

Vi ger våra kunder rådgivning och hjälper dem att utarbeta en tjänstebilspolicy som är rimlig och rättvis för både företag och förare.

Bild

Vårt samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

Vi erbjuder säkerhetsutbildning, identifierar förare som kan vara i riskzonen, och se till att bilarna är väl underhållna och försäkrade.

Bild

Vårt miljöansvar

Vårt miljöansvar

Vi är ISO 14001 certifierade, rekommenderar bilar med utgångspunkt från nivån på deras CO2-utsläpp och erbjuder kurser i eko-körning. Klicka här för att se vårt ISO 14001-certifikat. Vår miljöpolicy finns här.

Bild