2019: YTTERLIGARE ETT ÅR AV DYNAMISK TILLVÄXT FÖR ARVAL

2019: YTTERLIGARE ETT ÅR AV DYNAMISK TILLVÄXT FÖR ARVAL

Företagskommunikation 14 Feb 2020 , by
Björn Dahlgren

Arval, specialisten inom fullserviceleasing för fordon och moderna mobilitetslösningar. Tack vare den kompletta samlingen förstklassiga tjänster, som levereras i 29 länder av fler än 7000 anställda, presterade Arval bättre än marknaden under 2019 och är ett av de snabbast växande leasingföretagen i världen. 2019 genererade utmärkt tillväxt för företaget och intensifierade marknadsandelarna: Arval är den övergripande marknadsledaren i de länder där bolaget är verksamt.

Läs mer Visa mindre
Pressmeddelande
Press contact(s)

BJÖRN DAHLGREN

+46761603760