2021__ETT_FRAMGÅNGSRIKT_ÅR_AV_TILLVÄXT_FÖR_ARVAL

2021: ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR AV TILLVÄXT FÖR ARVAL

17 Feb 2022

2021: ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR AV TILLVÄXT FÖR ARVAL

 • 1 469 753 LEASADE FORDON, +6,4 %* ORGANISK TILLVÄXT
 • +15 % BESTÄLLNINGAR AV NYA FORDON jämfört med 2019 (PERIOD FÖRE COVID)
 • ARVAL FORTSÄTTER ATT ÖVERTRÄFFA MOT MARKNADEN TROTS PANDEMIN OCH DEN NUVARANDE SITUATIONEN I BILSSEKTORN
 • STORA FRAMSTEG FÖR ARVAL BEYOND STRATEGY UNDER DET FÖRSTA ÅRET
 • VIKTIGA PARTNERSKAP HAR ETABLERATS
 • GEOGRAFISK EXPANSION TILL YTTERLIGARE TRE LÄNDER GENOM ELEMENT-ARVAL GLOBAL ALLIANCE

Arval är specialiserat på fullserviceleasing av fordon och nya lösningar för hållbar mobilitet. Genom kvaliteten på sitt kundcentrerade tillvägagångssätt och sin visionära strategiska plan, Arval Beyond, utmärkte sig Arval åter igen under 2021 jämfört med resten av marknaden. En enastående prestation med tanke på de utmaningar som är förknippade med pandemin, bristen av mikroprocessorer som är en övergripande utmaning inom fordonssektorn.

År 2021 utökade Arval sin leasade vagnpark med 6,4 %* jämfört med 2020 , med totalt 1 469 753 fordon. Beställningarna av nya fordon ökade med 15 % jämfört med perioden före Covid, vilket återspeglar en stark efterfrågan från kunder. Den företagsfinansierade vagnparken uppgick till 1 032 065 fordon 2021. Retail segmentet växte med 11 % med uthyrningen till privatpersoner som ökade med 24 %. Mid Term Rental segmentet ökade med 20 %.

Övergången till hållbara och alternativa mobilitetslösningar som initierades med Arval Beyond strategin har börjat bära frukt: antalet leasade cyklar ökade med 54 %, antalet MaaS (kombinerad mobilitetlösning) användare tiodubblades, Arval Mid Term Rental ökade med 34 %,  och 30 % av Arvals nya beställningar gällde elektrifierade fordon.

Arvals 7 500 anställda tillhandahåller tjänster till mer än 300 000 kunder i 30 länder.

 

Höjdpunkter 2021

Under 2021 verkställdes den strategiska planen Arval Beyond, detta med ett antal framträdande  prestationer i linje med Arvals ambition att bli ledande inom hållbar mobilitet. Avsevärda framsteg har gjorts för var och ett av de fyra Arval Beyond-områdena, enligt följande:

 • 360° Mobilitet: Arvals ”Mobility as a Service-erbjudande” har implementerats i fyra länder med redan mer än 3 000 användare av Arval Mobility App i Nederländerna. Dessutom har Arval Mobility Consulting lanserats för att supportera kunder i deras energiomställning, samt Arval Mobility Hub för att integrera mobilitetslösningar i områden runt Arvals kunder. Leasing av elcyklar är nu i drift i 10 länder, med stora åtaganden som tecknas med Arvals kunder i flera länder (+54% leasade cyklar jämfört med förra året). Testerna med självkörande fordon har förlängts i Frankrike.

 • Uppkopplad: Arvals uppkopplade vagnpark omfattar nu cirka 400 000 fordon, vilket gör Arval till en av de tre ledande europeiska aktörerna inom detta område.

 • Arval Inside: Arvals partnerskap har tagit betydande fart under 2021. Utöver de befintliga avtalen med banker ( CaixaBank i Spanien och Portugal, UniCredit Bank Austria, Erste Bank i Slovakien, etc), fortsätter Arval att arbeta med fordonsaktörer inom ramen för internationella partnerskap (Hyundai, Kia, Honda, Sixt , Astara , Emil Frey Frankrike, MG och Volvo Cars).

Dessutom utökade Arval, i samarbete med sin historiska partner, Element, sin geografiska täckning till att omfatta ytterligare tre baltiska länder: Lettland, Litauen och Estland.

 • Bra för dig, Bra för alla: För att kunna erbjuda ännu bättre stöd till sina kunder i deras energiomställning har Arval reviderat och höjt sina mål för 2025: att leasa 700 000 elektrifierade fordon, vilket motsvarar 35 % av Arvals totala leasade vagnpark. "Arval Re-Lease" erbjudandet, dess leasingtjänst för begagnade fordon, finns nu i sju länder.

År 2021 utformade Arval och genomförde sin nya och ambitiösa globala CSR-strategi. Som ett resultat av detta, sedan juni 2021, har ett träd planterats för varje elektrifierat fordon som leasas av Arval: företagets första internationella projekt för biologisk mångfald. I slutet av 2021 har 71 000 träd planterats.

Vi utvecklade vår nya strategiska plan före hälsokrisen med banbrytande och visionära ambitioner när det gäller energiomställning, mobilitet och partnerskap. 2021 var ett år av konsolidering. Vi har bidragit med så mycket stöd som möjligt till våra kunder för att underlätta för  dem att hantera hälsokrisen och, på senare tid, fordonsbristen, och har därmed rapporterat ett starkt resultat för vår verksamhet. Sammantaget var 2021 ett fantastiskt år ”, kommenterar Alain van Groenendael , Arvals ordförande och VD.

 

Utmaningar och mål för 2022

2022 kommer att innebära en omvandling av mobilitetssektorn i en föränderlig miljö. I detta sammanhang kan Arval dra nytta av sin gedigna grund, med stöd av BNP Paribas Group, kombinerat med dess flexibilitet. Dess prestanda under 2021, med en anmärkningsvärd organisk tillväxt trots en utmanande marknad, är ett konkret bevis på dess uthållighet och kunnande.

Under 2022 kommer Arval att fortsätta att supportera sina kunder med:

 • specifika konsulttjänster, "The Journey Goes On", för att kunna underlätta kunderna att planera framåt och hitta de mest lämpliga hållbara lösningarna, detta med hänsyn till den nuvarande situationen inom fordonssektorn,
 • strategiska partnerskap som garanterar kompletta erbjudanden: med en toppmodern bildelningsplattform som lanseras tidigt på året med mobilitets start-up’en Ridecell, och ett unikt samarbete med Jaguar Land Rover Automotive PLC om mobilitets finansieringslösningar där Arval kommer att tillhandahålla leasing- och hanteringen av vagnparkerna i sitt samarbete med BNP Paribas Group,
 • anslutna tjänster som underlättar kunderna att optimera användningen av sina vagnparker, förbättra säkerheten och påskynda sin energiomställning, genom att utveckla en rad innovativa och differentierande erbjudanden.
 • Element-Arval Global Alliances utökade geografiska räckvidd och ett unikt erbjudande för Arvals internationella kunder.

”2022 ser ut att bli ett mycket dynamiskt år för Arval och för mobilitetssektorn i allmänhet. Arval kommer att hålla kursen och förbli fokuserad på sina mål: vi har en robust och effektiv plan, vi har en solid grund, med mycket nöjda kunder och stark tillit inför vår framtid”, avslutar Alain van Groenendael.

 

Starkt år för Arval Sverige

”För 2021 är vi oerhört stolta över att bibehålla en tvåsiffrig organisk tillväxttakt för Sverige, detta trots den begränsade tillgången på nya bilar följt av bristen på mikroprocessorer.

Vi påskyndade också reduceringen av CO2-utsläppen från vår vagnpark genom att supportera våra kunder att lyckas med sin övergång till elbilar, samtidigt som kundernas och förarnas nöjdhet alltid varit vårt yttersta fokus.” kommenterade Philippe Chabert, VD, Arval Sverige.

Utöver aktivitetsresultaten under 2021 kommer Arval tillkännage sina årliga finansiella resultat till media 7 mars 2022.

*Tillväxttakt för slutet av perioden 2020-2021 på jämförbar basis.

 

Presskontakter:

Arval Sverige

Frank Svenhard, Commercial Directorfrank.svenhard@arval.se - 08 - 799 88 90

Philippe Chabert, Managing Director, philippe.charbert@arval.se - 08- 799 88 90

 

Om Arval:

Arval är specialiserade på fullserviceleasing och nya mobilitetslösningar och leasade nästan 1,5 miljoner fordon globalt vid slutet av december 2021. Varje dag erbjuder över 7 500 Arval-medarbetare i 30 länder flexibla lösningar för att göra resor sömlösa och hållbara för sina kunder, som sträcker sig från stora internationella organisationer till mindre företag och individuella småföretag.  Arval är medgrundare och medlem i Element-Arval Global Alliance, en världsledare inom vagnparkshanteringsindustrin, med 3 miljoner fordon i 53 länder. Arval grundades 1989 och ägs fullt ut av BNP Paribas. Inom BNP Paribas-gruppen ingår Arval i Retail Banking & Services-divisionen.

www.arval.se

 

Om BNP Paribas:

BNP Paribas är en ledande bank i Europa med internationell räckvidd. Den har en närvaro i 68 länder och har nästan 193 000 anställda, varav över 148 000 i Europa. Företaget rankas högt inom sina kärnverksamheter; Domestic Markets och International Financial Services (vars banknätverk och finansiella tjänster för konsumenter täcks av Retail Banking & Services) samt Corporate & Institutional Banking, vilka servar två sorters kunder: företagskunder och institutionella investerare. BNP Paribas Group hjälper alla dess kunder (individer, föreningar, entreprenörer, små- och medelstora företag, företagskunder och institutioner) att förverkliga sina projekt genom lösningar som sträcker sig från finansiering, investeringar, sparande och försäkringsskydd. I Europa har BNP Paribas Group fyra huvudmarknader (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP Paribas Personal Finance är marknadsledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas utökar nu dess integrerade konsumenttjänstemodell inom Medelhavsländerna, Turkiet, Östeuropa samt ett stort nätverk i den västra delen av USA. Företagets tjänster inom Corporate & Institutional Banking och International Financial Services är bland de ledande i Europa och är på stark frammarsch i Amerika och även med en snabbväxande och stadig verksamhet i Asien- och Stillahavsområdet.

www.bnpparibas.se

Läs mer Visa mindre