AMO 2021

Arval Mobility Observatory 2021 - Del 1

Arval Mobility Observatory 20 May 2021

Stark tro på tillväxt för fullserviceleasing av bilar bland större företag

Enligt den senaste upplagan av den årliga barometern utförd av Arval Mobility Observatory spås fullserviceleasing ha en fortsatt stark tillväxt som finansieringsmetod för leasingbilar i Sverige bland större företag.

 

 

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 17e upplagan av sin årliga barometer. I år intervjuades 5 200 vagnparksansvariga i 20 länder. I Sverige intervjuades totalt 250 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

I barometern svarade 61 % av de europeiska företagen att de planerar att utveckla sin vagnpark under de närmaste tre åren, detta i jämförelse med förra årets enkät där resultatet hamnade på blygsamma 39 %. En av de mest framträdande parametrarna i årets upplaga är att 23 % av dessa respondenter säger att de definitivt kommer att fullfölja det.

Sett till den lokala svenska marknaden kan man dra slutsatsen att de kommande åren planerar nästan hälften av företagen (46 %) att använda fullserviceleasing för att finansiera sin vagnpark. 

Intresset för fullserviceleasing har växt från 25 % till 46 % detta år. Detta överensstämmer med större företag, där man har mer än 100 anställda eller fler (sju av tio har som avsikt att utveckla det). Detta skiljer sig dock mot urvalet med små företag, som ser mindre fördelar med fullserviceleasing.

I vidare sammanhang kan man identifiera ett mönster där merparten av de svenska mindre företagen, 10-99 anställda,  betraktar den totala ägarkostnad, TCO’ n, som den överlägset mest betydelsefulla faktorn vid valet av fullserviceleasing. Detta överensstämmer dels med de större svenska företagen, där 47%, svarade att TCO’ n var den näst viktigaste parameter för fullserviceleasing. Den främsta parametern bland de större företagen, 100-999 anställda, var alternativet av hållbarhet och styrning mot miljövänliga bilar.

 

För företag med fler än 250 anställda var dessa de tre mest avgörande mervärdena för fullserviceleasing:

  • Fullständiga tjänster inkluderade i leasingavtalet (39%) 
  • Den fasta månadshyran (36%)
  • Flexibla avtal (29%)

 

I detta sammanhang har stora företag högre förväntningar på sina leasingpartners: en tredjedel söker mer flexibilitet (+15 poäng), personlig kontakt (+ 13 poäng) och kortare svarstid (+ 13 poäng)

För att ta del av  den första delen av Fleet and Mobility Barometer 2021, klicka här.

Håll utkik för presentation av del två av Fleet and Mobility Baromenter 2021 på vår hemsida och LinkedIn, klicka här.

 

----------------------------------------------------------------

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och  de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

 

För denna oberoende undersökning genomfördes 5197 intervjuer med fordonsflotta ansvarige. Intervjuerna ägde rum från den 27 oktober 2020 och den 15 januari 2021 av det oberoende forskningsföretaget Kantar; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

 

Omfattningen (20 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige) förutom de viktiga vagnparksmarknaderna i Ryssland, Turkiet och Brasilien. En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

Intervjufördelningen var enligt följande:

• 33% var företag med färre än 10 anställda

• 20% var företag med 10 till 99 anställda

• 27% var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

• 20% var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

 

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

 

Läs mer Visa mindre