Alternativ text

Arval Mobility Observatory 2021 - Del 3

Arval Mobility Observatory 3 Oct 2021

Användandet av uppkopplade fordon har ökat bland större svenska företag

Enligt den tredje delrapporten av årets Mobility and Fleet Barometer från Arval Mobility Observatory kan man se ett tydligt samband mellan COVID-19 pandemin och påskyndandet av företagens digitala vagnparksomvandling. Andelen uppkopplade bilar har ökat i Sverige de senaste åren. Fler och fler företag har börjat inse fördelarna med en uppkopplad vagnpark.

 

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 17e upplagan av sin årliga barometer. I år intervjuades 5 200 vagnparksansvariga i 20 länder. I Sverige intervjuades totalt 250 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

Betydligt fler uppkopplade fordon rullar ute på våra svenska vägar idag, mer än någonsin. Samtidigt vid en jämförelse på EU-nivå kan man tyda att svenska företag ligger något under det europeiska genomsnittet, 47% mot 56%.

 

Nästan hälften av de intervjuade vagnparkscheferna använder digitala verktyg för att optimera sin vagnpark, det är en ökning med 30% jämfört med förra årets barometern. I det totala sammanhanget är detta en klar utveckling oavsett fordonssegment. Dessa uppkopplade fordon används främst av medelstora och stora företag med 100 anställda eller fler.

 

Barometer kan även påvisa sammanhanget med den digitala accelerationen som påskyndats av COVID-epidemin och användandet av BEV’s(battery electric vehicle), där uppkopplade fordon underlättar vagnparksansvariga att optimera fordonssäkerheten och hanteringen av bränslekostnaderna samt  batteriladdningen.

 

Fortsatta skillnader mellan små och större företag förväntas att öka:

    • Medelstora och stora företag tog ett kliv framåt med uppkopplade fordon och sett till dess användning, 7-8 företag med fler än 100 anställda använder uppkopplade fordon
    • Mindre företag och deras användning av uppkopplade fordon förblir stabilt och fortfarande långt efter de större företagen (14 företag med färre än 10 anställda och 31% för 10-99).
    •  

Ihop med ett ökat miljöansvar (45%), operativ effektivitet (37%), och minskade vagnparkskostnaderna (40%) räknas dessa som viktiga parametrar i övergången till användandet av uppkopplade fordon, särskilt bland stora företag.

 

För att ta del av  den andra delen av Fleet and Mobility Barometer 2021, klicka här.

Håll utkik för presentation av del fyra av Fleet and Mobility Baromenter 2021 på vår hemsida och LinkedIn, klicka här.

----------------------------------------------------------------

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och  de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

För denna oberoende undersökning genomfördes 5197 intervjuer med fordonsflotta ansvarige. Intervjuerna ägde rum från den 27 oktober 2020 och den 15 januari 2021 av det oberoende forskningsföretaget Kantar; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

Omfattningen (20 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige) förutom de viktiga vagnparksmarknaderna i Ryssland, Turkiet och Brasilien. En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

Intervjufördelningen var enligt följande:

 

• 33% var företag med färre än 10 anställda

 

• 20% var företag med 10 till 99 anställda

 

• 27% var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

 

• 20% var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

 

 

 

Läs mer Visa mindre