Alternativ text

Arval Mobility Observatory 2021 - Del 4

Arval Mobility Observatory 10 Oct 2021

Svenska företag räknar med att öka storleken på sina vagnparker inom de tre kommande åren

Enligt den senaste rapporten av årets Mobility and Fleet Barometer från Arval Mobility Observatory förutspår 4 av 10 svenska vagnparkchefer att de kommer att utöka antalet fordon i sina vagnparker. En av de främsta parametrarna till denna utveckling är COVID-19 pandemin och behovet av att kunna erbjuda säkrare transportmedel och nya mobilitetslösningar till sin personal. I år förväntas storleken på svenska vagnparker förbli stabil och något högre än det europeiska genomsnittet.

 

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 17e upplagan av sin årliga barometer. I år intervjuades 5 200 vagnparksansvariga i 20 länder. I Sverige intervjuades totalt 250 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

 

Storleken på de svenska företagens vagnparker tenderar fortsatt att förbli stabil, samtidigt är vagnparkscheferna optimistiska då 4 av 10 räknar med att öka storleken på vagnparken under de närmaste tre åren- vilket är högre än före pandemin, medan 9 % planerar att minska sin vagnpark.

 

Covid-19 pandemin har påskyndat utvecklingen av företagens mobilitetserbjudande, detta i paritet med resterande delen av Europa där även pandemin omformat landskapet för företagens mobilitetserbjudande. Pandemin har fått vagnparkscheferna att tänka om sitt mobilitetserbjudande med alternativa lösningar som garanterar säkrare transportförhållanden för de anställda. 3 av 10 säger att de vill försäkra sig om att deras anställdas dagliga pendling till-och från arbetet utförs med säkerhet. På grund av de rådande förhållandena handlar det inte om att tillhandahålla företagsbilar till vissa anställda, utan att tillhandahålla mobilitetslösningar till samtliga anställda.

 

Svenska företag erbjuder numera ett större urval av mobilitetslösningar, som t.ex. användning av enskilda fordonslösningar som privat leasing (28 %, +10% ökning mot förgående år). Utöver den pågående hälso-aspekten är det ett bredare mobilitetserbjudande som övervägs, bland annat finns det ett växande intresse för framtida lösningar som delad mobilitet med samåkningar (57 %), kollektivtrafik (53 %) eller delning av gemensamma företagsbilar (44 %). 4 till 5 vagnparkschefer av 10 förväntar sig till och med att deras tjänstebilförare kommer att ersätta hela eller delar av sin företagsbilfördel för sådana alternativ i framtiden.

Denna utveckling påverkas inte bara av rådande hälsoläge utan också av lagstiftande bestämmelser och riktlinjer, som bl.a. beräkningar av förmånsvärde för tjänstebilar, beräkningar som kan leda till en mer kostnadsneutral skillnad mellan tjänstebilar och privatägda fordon.

För att ta del av den fjärde delen av Fleet and Mobility Barometer 2021, klicka här.

----------------------------------------------------------------

Om Arval Mobility Observatory:

Årligen genomför Mobility and Fleet Barometer av Arval Mobility Observatory, en av de auktoritativa plattformarna för forskning och informationsutbyte inom leasing och mobilitetssektorn. Barometerns syfte är att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att sedan dela detta med all slags publik, och underlätta dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet som utvecklas inom alternativa energier, mobilitetslösningar och de viktigaste branschtrenderna. Arval Mobility Observatory observerar och analyserar både på lokal och internationell nivå.

För denna oberoende undersökning genomfördes 5197 intervjuer med fordonsflotta ansvarige. Intervjuerna ägde rum från den 27 oktober 2020 och den 15 januari 2021 av det oberoende forskningsföretaget Kantar; deltagarna bjöds in per telefon och en länk skickades för att slutföra undersökningen online.

Omfattningen (20 länder) inkluderar de flesta europeiska länder (Österrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Schweiz, Finland, Danmark, Norge, Sverige) förutom de viktiga vagnparksmarknaderna i Ryssland, Turkiet och Brasilien. En avgörande kriterier var att företagen hade minst ett fordon.

Intervjufördelningen var enligt följande:

• 33 % var företag med färre än 10 anställda

 

• 20 % var företag med 10 till 99 anställda

 

• 27 % var företag med 100 till 249/499/999 * anställda (* beroende på marknaden)

 

• 20 % var företag med 250/500/1000 * anställda eller mer (* beroende på marknaden)

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval Mobility Observatory är allmänt erkänt som en av de sakkunniga plattformarna för forskning och utbyte av information inom industrin för vagnparks- och mobilitetssektorn. Den syftar till att samla in och tillhandahålla objektiv och korrekt information för att dela med alla slags intressenter, hjälpa dem att bättre förstå det nya mobilitetsparadigmet vi verkar inom och att stödja dem i att navigera i den djungel som är det ständigt växande urvalet av tillgängliga mobilitetslösningar.

www.mobility-observatory.arval.com

 

Läs mer Visa mindre