Läs om hur Arval förhåller sig till Covid-19-pandemin här

Pressmeddelanden från Arval

fredag, februari 14, 2020
2019: YTTERLIGARE ETT ÅR AV DYNAMISK TILLVÄXT FÖR ARVAL

2019, ytterligare ett år av stark tillväxt för Arval
Arval, specialisten inom fullserviceleasing för fordon och moderna mobilitetslösningar. Tack vare den kompletta samlingen förstklassiga tjänster, som levereras i 29 länder av fler än 7000 anställda, presterade Arval bättre än marknaden under 2019 och är ett av de snabbast växande leasingföretagen i världen. 2019 genererade utmärkt tillväxt för företaget och intensifierade marknadsandelarna: Arval är den övergripande marknadsledaren i de länder där bolaget är verksamt.

tisdag, april 2, 2019
ARVAL GÅR MED I MaaS ALLIANCE

Arval, ledande multi-brand leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar och engagerad aktör när det kommer till innovation inom mobilitetssektorn, går med i MaaS (Mobility-as-a-Service) Alliance. Maas Alliance, ett partnerskap som omfattar både offentliga och privata aktörer, syftar till att skapa grunderna för ett gemensamt tillvägagångssätt för mobilitet som tjänst: integrering av olika former av transporttjänster till en enda mobilitetstjänst som är tillgänglig på begäran.

måndag, mars 11, 2019
Stark organisk tillväxt under 2018

Arvals lösningar inom fullserviceleasing erbjuds i 29 länder av ca 7000 anställda. Under förra året ökade Arvals leasade fordonsflotta med 8,2 % och uppnådde 1 193 910 fordon. Antalet fordon som beställdes ökade med 9 % vilket motsvarar totalt 353 302 fordon. Antalet bilar som såldes till kunden efter avslutad kontraktstid slutade på 254 207 stycken, vilket är likvärdigt med 2017.

tisdag, februari 12, 2019
Arval lanserar sin nya personalvärdeproposition: “Arval, a place for people in action”

Arval, ledande multi-brand-leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar, har ca 7 000 medarbetare i 29 länder. I en värld med föränderliga mobilitetsbehov har Arval engagerat sig för att ständigt utveckla nya innovativa lösningar. För att leva upp till Arvals vision om att anpassa personalstyrkan efter affärsmiljön krävs stora insatser för att öka företagets synlighet, attraktivitet och nytänkande. Arval har under de senaste tre åren ökat antalet anställda med mer än 25 %.

måndag, januari 7, 2019
ALAIN VAN GROENENDAEL UTSES TILL NY STYRELSEORDFÖRANDE OCH CEO PÅ ARVAL

Alain Van Groenendael, som har 30 års internationell erfarenhet, blir ny styrelseordförande och CEO på Arval, vilka specialiserar sig på fullserviceleasing.

måndag, juni 25, 2018
ARVAL LANSERAR SMaRT-METOD FÖR ATT STÖTTA KUNDERNA MED STRATEGI FÖR ENERGIÖVERGÅNGEN

Arval lanserar nu en innovativ metod som kallas SMaRT – Sustainable Mobility and Responsibility Targets. I relation till den tydliga stegringen mot grönare mobilitet i många europeiska länder kommer denna nya metod i fem faser att användas för att hjälpa kunder definiera och implementera sin strategi för energiövergången (energy transition). Detta tillvägagångssätt är en del av Arvals löfte om att leverera objektiv och värdeskapande expertis till sina kunder i en tid där arbetet mot en grönare vagnpark är som viktigast.

Björn Dahlgren

PR-ansvarig för Arval, Northern Link PR
Telefon 
+46 76 160 37 60